Skoči do osrednje vsebine

Neveljavne glasovnice na plebiscitu o samostojnosti Slovenije

Neveljavne glasovnice so znak. Znak stanja v družbi, naveličanosti, nezaupanja, strahu. Tudi na plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije decembra 1990 je bilo ob res visoki volilni udeležbi in prepričljivem uspehu plebiscita vendarle neveljavnih 12.412 ali 0,9 % oddanih glasovnic. Tako glasovnice (veljavne in neveljavne) kot drugo plebiscitno arhivsko gradivo je v Arhivu Republike Slovenije v celoti ohranjeno v Zbirki Plebiscit 1990, ki zrcali duh hrepenenja in pričakovanja, a tudi strahu pred negotovo prihodnostjo.

»Dajte nam delo«

Neveljavne glasovnice so v zadnjem obdobju vzbudile zanimanje javnosti. Dolgo je bilo razširjeno prepričanje, da gre pri neveljavnih glasovnicah le za napake volivcev, njihovo nesposobnost, ignoranco in podobno, vendar so lahko zelo dober pokazatelj obnašanja in razmišljanja volivcev oziroma lahko služijo kot dober pokazatelj stanja v družbi.

Neveljavne glasovnice oddane na plebiscitu o samostojnosti Republike Slovenije potrjujejo zgornje ugotovitve. Za osvežitev spomina: na plebiscitu 23. decembra 1990 je ob 93,3 % udeležbi kar 88,5 % ali 1.289.369 volilnih upravičencev na vprašanje »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« odgovorilo z »DA« in se s tem izreklo za samostojno državo Slovenijo. V mesecu decembru 2022 tako praznujemo že 32. obletnico, odkar smo se Slovenci tako prepričljivo izrekli za svojo državo.

Na podlagi Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 6. decembra 1990, je Republiška volilna komisija sprejela navodila za izvedbo plebiscita, ki so med drugim opredelila, da se vse gradivo povezano s plebiscitom hrani trajno. V brošuri z naslovom Volilni odbor in njegove naloge pri izvedbi plebiscita dne 23. decembra 1990 pa je bilo posebej opredeljeno, da se za neveljavno šteje glasovnica, ki je: a) prazna, b) obkrožena sta oba možna odgovora, in c) izpolnjena tako, da ni mogoče ugotoviti volje volivca. Iz Poročila Republiške volilne komisije o izidu glasovanja na plebiscitu je razvidno, da je bilo oddanih 1.359.581 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 12.412 glasovnic (0,9 %).

Neveljavne glasovnice so v prvi vrsti izražale strah pred negotovo prihodnostjo s pripisi na glasovnicah, kot na primer: »Dajte nam delo«, »Ni odgovora, ki bi ustrezal moji volji. Mogoče, možnost za preživetje«, »Delo – čast – oblast in ne obratno« …

Arhiv Republike Slovenije je 20. 1. 1994 z Republiško volilno komisijo sklenil pogodbo št. 617-42-3/VŽ o prevzemu arhivskega gradiva, kjer je bilo določeno, da Republiška volilna komisija izroča arhivu arhivsko gradivo Republiške volilne komisije in gradivo občinskih volilnih komisij plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz decembra 1990. V pogodbi je bilo poudarjeno, da ima gradivo plebiscita v celoti značaj arhivskega gradiva in ga bo arhiv prevzemal od republiške in občinskih volilnih komisij. Na tej podlagi je bila v arhivu vzpostavljena Zbirka Plebiscit 1990 s signaturo SI AS 1210. Zbirka Plebiscit 1990 obsega 562 arhivskih škatel. Poleg fizičnega gradiva vključuje tudi elektronsko podatkovno zbirko Plebiscit 1990, ki vsebuje podatke o udeležbi in rezultatih glasovanja na ravni države, občin in na ravni volišča znotraj posamezne občine. Arhiv je tako prevzel skrb za varovanje ključnega arhivskega gradiva iz obdobja slovenske osamosvojitve.

Z obeleževanjem 20. in 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije nam je uspelo narediti korak naprej. Preko klasične in spletne razstave, izobraževalnih filmov in e-učnih gradiv za osnovno in srednjo šolo smo uspeli ključno gradivo iz obdobja osamosvajanja predstaviti širši javnosti. Zadnji izdelek, knjiga o plebiscitu z naslovom Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj, je plod sodelovanja Arhiva Republike Slovenije, Parka vojaške zgodovine iz Pivke in Zavoda RS za šolstvo. Namenjena je mladim in mladim po srcu ter prinaša poljudno objavo ključnih arhivskih plebiscitnih dokumentov.

Na primeru ilustracije izpolnjevanja neveljavne glasovnice je ponazorjen duh časa osamosvajanja Slovenije, hrepenenja, pričakovanja in obenem strahu pred negotovo prihodnostjo. Prav tako je dober primer, kako lahko zgodovino plebiscita prikažemo na poučen in inovativen način.

Alenka Starman Alič

Spletna razstava

  • Zbrali smo pogum - spletna razstava

    Zbrali smo pogum - Ob 30. obletnici samostojne Slovenije

    Z namenom obeleževanja 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, so se tri institucije - Arhiv Republike Slovenije, Park vojaške zgodovine in Zavod Republike Slovenije za šolstvo povezale in pripravile skupen pedagoško zgodovinski projekt, prvenstveno namenjen šolarjem in dijakom. V sklopu projekta, poimenovanega Zbrali smo pogum, smo pripravili spletno razstavo o dogajanju v času osamosvajanja Slovenije in vojne, ki je sledila; tri krajše izobraževalne filme z enako tematiko in pripadajoče e-učno gradivo. Rdeča nit celotnega projekta je pogum, ki smo ga pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne. Naj bo spomin na te dogodke večen.