Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev rezultatov projekta eDediščina

Ministrstvo za kulturo bo predstavilo rezultate projekta eDediščina, ki ga vodi Direktorat za kulturno dediščino. S projektom želimo okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter posodobiti podatke in procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru. Zbrane na predstavitvi bo uvodoma nagovoril državni sekretar Matevž Čelik.

S tem bo zagotovljena ustrezna pravna podlaga za varstvo kulturne dediščine, hkrati pa tudi večja preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Projekt Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine (eDediščina), ki smo ga vzpostavili v drugi polovici leta 2017, se zaključuje konec letošnjega novembra. Sofinanciran je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 %) in proračuna Republike Slovenije (20 %). Vrednost skupne finančne podpore za operacijo znaša 2 milijona evrov.

V okviru projekta eDediščina smo:

  • vsebinsko, informacijsko in tehnološko posodobili register nepremične in nesnovne kulturne dediščine,
  • opredelili varstvena območja dediščine in vzpostavili informacijsko podporo sistemu varstvenih območij dediščine,
  • vzpostavili sistem za učinkovito evidentiranje in spremljanje izvajanja arheoloških raziskav,
  • zagotovili trajno hrambo digitalnih kulturnih vsebin (predvsem registra nepremične in nesnovne kulturne dediščine ter poročil o arheoloških raziskavah).
  do
Ministrstvo za kulturo (Maistrova 10, velika sejna dvorana v pritličju)

Predstavitev rezultatov projekta eDediščina

Ministrstvo za kulturo želi s projektom Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine (e-Dediščina) okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine posodobiti podatke in procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru.