Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanja za uporabnike nove aplikacije Informacijskega sistema eDediščina

Na Ministrstvu za kulturo se zaključuje septembrsko usposabljanje za uporabnike nove aplikacije Informacijskega sistema eDediščina (ISeD), ki je bila razvita v okviru projekta z naslovom Celovita informacijska podpora procesom varstva kulturne dediščine.

Aplikacija ISeD omogoča: 

  • vzdrževanje in uporabo registra nepremične kulturne dediščine, vključno s pripravo predlogov za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov (modul eRNPD – Register nepremične kulturne dediščine),
  • vzdrževanje in uporabo registra nesnovne kulturne dediščine (modul eRNSD – Register nesnovne kulturne dediščine),
  • vzpostavitev in vzdrževanje sistema varstvenih območij dediščine (modul eVOD – Varstvena območja dediščine),
  • učinkovito spremljanje izvajanja arheoloških raziskav in nadzora nad njimi (modul eArheologija).

Aplikacija ISeD podpira vse faze navedenih procesov varstva  in vključevanje različnih deležnikov – Ministrstva za kulturo, pristojnih organizacij za varstvo kulturne dediščine, izvajalcev arheoloških raziskav in državljanov. Uporabljajo jo lahko registrirani uporabniki.

Javni del aplikacije ISeD Moja eDediščina državljanom omogoča lažje in boljše vključevanje v sistem varstva kulturne dediščine, tudi pri opredeljevanju pravnih režimov varstva. Na portalu Moja eDediščina bodo državljani lahko:

  • oddajali pobude za vpis v register nepremične in nesnovne kulturne dediščine, za razglasitev kulturnih spomenikov ter določitev varstvenih območij dediščine,
  • oddajali vloge za izdajo kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin,
  • sodelovali v e-javnih obravnavah pri razglasitvi kulturnih spomenikov in določitvi varstvenih območij dediščine.

Aplikacijo Moja eDediščina lahko uporabljajo posamezniki s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Na spletni strani Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremičnine kulturne dediščine je objavljenih več informacij o projektu eDediščina

Projekt eDediščina sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.