Skoči do osrednje vsebine

Projekt eDediščina – sklop eArheologija

Del informacijskega sistema eDediščina, ki ga Ministrstvo za kulturo razvija v okviru projekta "Celovita informacijska podpora procesom varstva kulturne dediščine", je tudi spletna aplikacija eArheologija. Vzpostavitev informacijskega sistema bo okrepila uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter izboljšala preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, gradnji objektov in upravljanju nepremičnin.

Aplikacija eArheologija vzpostavlja informacijsko okolje za učinkovito spremljanje izvajanja arheoloških raziskav na območju Slovenije, vključno s prostorskim prikazom izsledkov opravljenih raziskav. Objava ažurnih rezultatov terenskega dela neke raziskave je za varstvo arheološke dediščine v prostoru ključnega pomena in je v javnem interesu varstva dediščine.

K uporabi aplikacije eArheologija so skladno s Pravilnikom o arheoloških raziskavah zavezani usposobljeni izvajalci za specializirana dela varstva dediščine, konkretno za arheološke raziskave, in izvajalci državne javne službe. Ministrstvo za kulturo je aplikacijo, ki se bo začela uporabljati predvidoma jeseni letos, konec junija predstavilo izvajalcem arheoloških raziskav in arheologom-konservatorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Na spletni strani Projekt eDediščina je objavljeno več informacij o projektu "Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine"

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.