Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

V Sloveniji se bo začasna zaščita za razseljene osebe iz Ukrajine 4. marca 2023 samodejno podaljšala do 4. marca 2024.

Začasna zaščita, aktivirana marca 2022 za začetno obdobje enega leta, se bo samodejno podaljšala za dve šestmesečni obdobji do 4. marca 2024, je sporočila Evropska komisija na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 14. oktobra 2022.

V skladu z odločitvijo Evropske komisije se bo začasna zaščita samodejno podaljšala tudi v Sloveniji.

Upravna enota bo osebi s priznano začasno zaščito v Sloveniji po uradni dolžnosti izdala novo izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 4. marca 2024, ki bo nadomestila dosedanjo izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 4. marca 2023.

Izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 4. marca 2024 bodo upravne enote v primeru pozitivne odločitve izdale tudi v vseh postopkih za priznanje začasne zaščite, v katerih še ni bilo odločeno. Izkaznica se osebi vroči pri upravni enoti, ki je izkaznico izdala, ali po pošti. Način vročitve predlaga prosilec za začasno zaščito ob vložitvi vloge za začasno zaščito oziroma oseba z začasno zaščito. Izdaja izkaznice je za osebe z začasno zaščito brezplačna.

Evropska komisija namerava v celoti izkoristiti možnosti, ki so na voljo v okviru Direktive o začasni zaščiti, in omogočiti podaljšanje dodeljene začasne zaščite za nadaljnje leto do marca 2024, je navedla v Poročilu o migracijah in azilu z dne 6. 10. 2022. Tako bosta milijonom zagotovljeni gotovost in stabilnost.