Skoči do osrednje vsebine

Začetek izdaje izkaznic za osebe z začasno zaščito

Osebe z začasno zaščito bodo od jutri naprej prejemale izkaznice. Upravne enote odločitve o priznanju začasne zaščite ne bodo več izdajale v obliki pisne upravne odločbe, temveč v obliki izkaznice. Postopek priznanja začasne zaščite je s tem poenostavljen.

S 15. junijem 2022 so bile vzpostavljene vse podlage za izdelavo in izdajo izkaznic osebam z začasno zaščito v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb. Oseba, ki ji je že bila priznana začasna zaščita v obliki pisne upravne odločbe, je prav tako upravičena do izdaje izkaznice.

Izdaja izkaznice za osebe z začasno zaščito je brezplačna. Oseba mora izkaznico imeti pri sebi, z njo lahko dokazuje tudi svojo istovetnost. Izkaznica velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, velja pa, dokler traja začasna zaščita, to je do 4. marca 2023.

Izkaznica je plastificirana, vsebuje fotografijo, osebno ime, državljanstvo, spol, datum rojstva in EMŠO osebe ter podatek o naslovu njenega začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Izkaznica se osebi vroči pri upravni enoti, ki je izkaznico izdala, ali po pošti. Način vročitve predlaga prosilec za začasno zaščito ob vložitvi vloge za začasno zaščito.

Od 10. marca 2022 lahko v Sloveniji osebe, ki so zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil zapustile Ukrajino, zaprosijo za status začasne zaščite.