Skoči do osrednje vsebine

382. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji določila pogoje za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave, razvoj in inovacije, sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin ter izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Vlada je izdala Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije. Pogoji za dodelitev tovrstnih spodbud so opredeljeni s ciljem čim hitrejše in lažje prilagoditve podjetij zahtevam za zeleni prehod, in sicer v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij.

Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Predlog o prenehanju veljavnosti Odloka je 25. 5. 2022 podala Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter svetovala, da se za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na 31. december 2021. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin. Zadnjič jo je predložila za stanje na 31. december 2019, zato jo predlaga letos za stanje na 31. december 2021. Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2021 znaša 54,17 milijarde evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2020, v letu 2021 povečala za 1,37 % oziroma 732,4 milijona evrov.

Sprejela je tudi sklep, da se državna proslava ob dnevu državnosti obeleži v petek, 24. junija 2022 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve je sicer obravnaval in potrdil Koledar proslav in prireditev za leto 2022, vendar ga Vlada Republike Slovenije še ni sprejela. Urad predsednika republike je ob dejstvu, da bi se priprave za izvedbo letošnje proslave morale pričeti v času menjave vlad po rednih parlamentarnih volitvah, podal pobudo, da vlada skladno s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil sprejme sklep, da letošnji državni praznik ob dnevu državnosti obeležimo z državno proslavo v petek, 24. junija 2022 na Kongresnem trgu v Ljubljani.