Skoči do osrednje vsebine

378. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o pomožni policiji in Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030.

V Uredbi o pomožni policiji je natančneje določen način opravljanja nalog pomožnih policistov, ki opravljajo vse naloge policije, pri razporejanju na delo pa se upošteva njihova strokovna usposobljenost, izkušnje in psihofizične sposobnosti. Odločitev o vrsti nalog, ki jih bodo opravljali pomožni policisti, sprejme matična enota, ki uredi vse potrebno za nemoteno opravljanje teh nalog.

Vlada je sprejela tudi Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030). Pri pripravi NRRI 2030 so bile upoštevani rezultati v preteklem desetletju kot tudi nove mednarodne in nacionalne okoliščine na področju raziskovalne infrastrukture oziroma znanosti in raziskav. Prvi in največji sklop NRRI 2030 prinaša predstavitev prenovljenega seznama prednostnih mednarodnih projektov in prenovljenega seznama že implementiranih projektov (t. i. »landmarkov«), to je projektov, v katere se je Slovenija formalno že vključila in s tem sprejela mednarodne in nacionalne obveznosti za njihovo izgradnjo oziroma delovanje. V tem kontekstu je podan pregled o napredku implementacije posameznega mednarodnega projekta / landmarka kot tudi projekcija za nadaljevanje.