Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 378. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o pomožni policiji, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

2. Predlog uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

3. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena, predlagatelj: minister za kulturo  

4. Predlog načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030), predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

5. Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

6. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

7. Informacija o pripravi Vojaške strategije Republike Slovenije – prožno odvračanje, celostni odziv in vztrajna odpornost, predlagatelj: minister za obrambo

8. Predlog popravka Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

10. Predlog soglasja Kajakaški zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni kajakaški zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva v kajaku junija 2024 v Tacnu, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

11. Predlog soglasja Hokejski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni hokejski zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu maja 2023 v soorganizaciji z Madžarsko, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

12. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez predhodnega odpusta iz dosedanjega državljanstva, predlagatelj: minister za notranje zadeve

14. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk pri Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo ter prenosu pravic porabe iz Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

15. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0005 Sofinanciranje žičniških naprav 2022-2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

16. Predlog za uvrstitev projekta »2430-22-0008 Izgradnja avtocestnega priključka Dragomer« in projekta »2430-22-0009 Razširitev Bertoške vpadnice v KP v štiripasovnico« v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

17. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0046 Prenova Koblerjevega mlina v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

18. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0915 Gradnja prizidka »Paviljon Breza« k VDC Črnomelj v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

19. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2021, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

20. Poročilo o napredku pri vzpostavljanju storitve evropskega elektronskega cestninjenja (EETS) v okviru elektronskega cestninskega sistema DarsGo, predlagatelj: minister za infrastrukturo

21. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2021, predlagatelj: minister za finance

22. 43. in 44. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, predlagatelj: minister za finance

23. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)2000/25 z dne 24. 3. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 v pravni red Republike Slovenije, predlagatelj: minister za infrastrukturo

24. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)2000/25 z dne 24. 3. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/12 z dne 2. avgusta 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2017/2397 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti, praktične izpite, odobritev simulatorjev in zdravstveno zmožnost v pravni red Republike Slovenije, predlagatelj: minister za infrastrukturo

25. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)2000/25 z dne 24. 3. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2021/1233 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2021 o spremembi Direktive (EU) 2017/2397 glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav v pravni red Republike Slovenije, predlagatelj: minister za infrastrukturo

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi pogajanj o celoviti mednarodni konvenciji o boju proti uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v kriminalne namene, predlagatelj: minister za pravosodje

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. maja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 24. maja v Bruslju, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 24. maja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za finance

30. Predlog soglasja k sodelovanju Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v projektu »Podpora nacionalnemu jedrskemu upravnemu organu Republike Južna Afrika (NNR) in njegovemu sistemu tehničnih podpornih organizacij (CNSS)«, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 7. aprila 2022 v Luksemburgu, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. marca 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

33. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske za obdobje 2022–2025, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

34. Predlog sklepa o potrditvi Spremembe št. 1 k Projektnemu dogovoru št. PRJ.CAP.B.845 med Zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Evropsko obrambno agencijo (EDA) o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS PA) in Spremembe št. 2 k Projektnemu dogovoru št. PRJ.CAP.B.845 med Zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Evropsko obrambno agencijo (EDA) o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS PA), predlagatelj: minister za zunanje zadeve

35. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Suverenega vojaškega bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, z Rodosa in Malte, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

36. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ostalimi udeleženci vaje o izvajanju in zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2022 (ADST22), predlagatelj: minister za obrambo

37. Informacija o aktivnostih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob 5. obeležitvi svetovnega dne čebel, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

38. Izhodišča za udeležbo ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na dogodkih ob robu Svetovnega gospodarskega foruma 24. in 25. maja 2022 v Davosu, Švica, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na mednarodem okoljskem zasedanju na visoki ravni Stockholm+50 2. in 3. junija 2022 v Stockholmu na Švedskem, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

40. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 75. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 22. do 28. maja 2022 v Ženevi, Predlagatelj: minister za zdravje

41. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovem uradnem obisku od 19. do 21. maja 2022 na Poljskem, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

42. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 12. aprila 2022 v Češki republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

43. Poročilo o virtualni udeležbi ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na konferenci "3SI Digital Conference" v organizaciji Ameriške gospodarske zbornica – AmCham Latvija in Bolgarija 28. aprila 2022 v Rigi, Latvija, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

44. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Nemčiji, od 18. do 20. marca 2022, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

45. Predlog mnenja o zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti dela tretjega oz. tretjega odstavka 126. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

46. Predlog odgovora na Sklep Državnega sveta o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za dopolnitev Ustave Republike Slovenije z obveznostjo države, da zagotovi prehransko varnost, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

47. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

48. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

49. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Poljski, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

50. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji s sedežem v Varšavi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

51. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Litvi s sedežem v Varšavi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

52. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

53. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

54. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

55. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki s sedežem v Moskvi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

56. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Moskvi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

57. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

58. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

59. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Novi Zelandiji s sedežem v Canberri, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

60. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

61. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji s sedežem v Canberri, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

62. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN) s sedežem v Canberri, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

63. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji s sedežem v Canberri, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

64. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Filipini s sedežem v Tokiu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

65. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

66. Predlog prenehanja funkcije višje državne odvetnice na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani, Predlagatelj: minister za pravosodje

67. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični, Predlagatelj: minister za zdravje

68. Predlog imenovanja novega vodje, članov in namestnikov Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

69. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnikom direktorja Kemijskega inštituta iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

70. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Študentski dom Ljubljana iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

71. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Akademske in raziskovalne mreže Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

72. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi v Ministrstvu za finance, Predlagatelj: minister za finance

73. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zoper odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01410-25/2020/13 z dne 10. 2. 2022 glede razrešitve s funkcije direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

74. Predlog seznanitve z namero sklenitve poravnave med Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Bovec v predhodnem postopku, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

75. Predlog sklenitve izvensodne poravnave zaradi povračila nastale materialne škode, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

76. Predlog določitve Javnega zavoda Triglavski narodni park za upravljavca nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

77. Predlog določitve Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 2103 Predoslje, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

78. Predlog določitve Šolskega centra Ptuj za upravljavca kmetijskih zemljišč v k. o. 400 Ptuj, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

79. Predlog določitve Biotehniške šole Rakičan za upravljavca kmetijskih zemljišč v k. o. 104 Rakičan, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

80. Predlog ugotovitve upravljavca Šolskega centa Nova Gorica za kmetijska zemljišča za izvajanje izobraževalnih dejavnosti s področja kmetijstva, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

81. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

82. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred upravnimi organi v Republiki Sloveniji v upravnih postopkih zaradi razlastitve ali omejitve lastninske pravice, za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

83. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 633/2022, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport