Skoči do osrednje vsebine

377. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o varstvenih območjih dediščine, ki med drugim določa vrste varstvenih območij dediščine in podrobnejša merila za njihovo določitev, z namenom celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o varstvenih območjih dediščine. Varstvena območja dediščine (v nadaljevanju: VOD) je povsem na novo uvedel ZVKD-1 leta 2008. Njegov 3. člen opredeljuje VOD kot območje z enotnimi značilnostmi nepremične dediščine, ki je zaradi svojih vrednot in razvojnih potencialov pomemben del prostorskih ureditev. 25. člen ZVKD-1 določa, da se VOD določi z namenom celostnega ohranjanja dediščine, preprečevanja njenega uničenja in okrnjenja njenih vrednot v prostoru na državni in lokalni ravni. Cilj določitve VOD je vzpostavitev neposrednega varstva kulturne dediščine, ki se zdaj posredno varuje v prostorskih aktih, s predpisi, ki jih določata vlada in minister, pristojen za kulturo.