Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 377. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o varstvenih območjih dediščine, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

3. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023, Predlagatelj: minister za javno upravo

4. Predlog imenovanja direktorja Krajinskega parka Strunjan, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Predlog mnenja o podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »Častniški križ za zasluge« slovenskemu državljanu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

6. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr. št. VIII Pg 1904/2020, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport