Skoči do osrednje vsebine

123. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim se pogoj PCT ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih. Vlada je sprejela sklepe v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022. Vlada je sprejela tudi uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki omogoča, da se bodo digitalni boni začeli unovčevati že čez mesec dni.

Vlada izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

V skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije je, zaradi ugodnejše epidemiološke slike in značilnosti različice Omikron, vlada sprejela, da pogoja prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja (pogoj PCT), ni več potrebno izpolnjevati:

  • uporabnikom in obiskovalcem storitev bolnišnic;
  • uporabnikom in obiskovalcem izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev;
  • uporabnikom in obiskovalcem storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Pogoj PCT se torej popolnoma ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih. V skladu s priporočili strokovne skupine pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask (tipa II ali IIR, tipa FFP2 ali FFP3) pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Prav tako v slednjih ostaja tudi ukrep obveznega razkuževanja rok. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada sprejela sklepe v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022

Vlada je sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru (A1SD22) za pogodbeno leto 2022.

Skupni finančni učinki A1SD22 za leto 2022 znašajo okoli 53,7 milijona evrov. Kot prioriteto pri sprejemanju A1SD22 je vlada določila oblikovanje predlogov na področju delovanja bolnišnic.

Digitalni boni se bodo začeli unovčevati že čez mesec dni

Vlada je sprejela uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, na podlagi katerega je vladi prepuščena določitev štirih dokumentov: vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjava o združitvi digitalnih bonov '22, izjava o unovčitvi digitalnega bona '22.

S 15. junijem letos bodo lahko upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, lahko začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba prinaša izjavo o unovčitvi in izjavo o združitvi digitalnih bonov (če jih bodo bratje, sestre, polbratje, polsestre želeli združiti), ki ju bodo upravičenci potrebovali pri unovčevanju.
Že dan po objavi te uredbe v Uradnem listu RS bodo lahko osebe, ki se izobražujejo v tujini na stopnji, primerljivi zadnji triadi osnovne šole, srednjemu, višjemu ali visokemu izobraževanju, pri Službi Vlade za digitalno preobrazbo vložile zahtevo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini. Na ta način bodo, če bo ugotovljeno, da izpolnjujejo zakonske pogoje, pridobili digitalni bon '22, ki ga bodo lahko unovčili od 15. junija dalje.