Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 123. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi digitalnega bona '22, poročevalec: Mark Boris Andrijanič    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.6. Predlog strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka - Za Slovenijo brez tobaka 2022–2030, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poročevalec: Janez Poklukar   

1.8. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, poročevalec: Janez Poklukar 

1.9. Predlog za spremembo obstoječega seznama s potrditvijo novega seznama pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0045 Sanacija in rekonstrukcija strehe in stropov nad 1. nadstropjem gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.11. Predlog za spremembo 2. in 3. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51103-50/2022/2 z dne 4. 5. 2022, poročevalec: dr. Anže Logar  

II. LISTA B

2A. Predlog odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Pobuda za odpoved sporazumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije, Poročevalec: Peter Šuhel 

3A. Predlog smernic za izvrševanje 3.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), Poročevalec: mag. Matej Tonin

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Zvone Černač

4.1. Predlog spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023 5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 5.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, poročevalec: Zdravko Počivalšek