Skoči do osrednje vsebine

376. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev. Vlada je med drugim v načrt razvojnih programov uvrstila več projektov s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila gradnjo bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.631.827,33 evra z DDV. Izdelava dokumentacije se je začela že v letu 2020, dela pa se bodo izvajala v letih 2022, 2023 in 2024. Z izvedbo investicije se bodo izboljšali obstoječi pogoji in zagotovile kapacitete za sprejem novih uporabnikov, ki imajo največ potreb po zahtevni oskrbi. Omogočeno bo nemoteno izvajanje vseh programov, pri čemer bo zagotovljeno tudi varnejše bivalno okolje za uporabnike in svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila izgradnjo prizidka k enoti Dnevnega centra Maribor - ZUDV Dornava. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.551.430,50 evra z DDV, izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni dodatni kvalitetnejši prostori za potrebe izvajanja posebnega programa vzgoje in izobraževanja in prilagojenega predšolskega programa ter rehabilitacije za otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, s čimer jim bo zagotovljena pravica do šolanja, razvoja njihovih potencialov, gibanja, igre, družbenega udejstvovanja, ustrezne in pravočasne rehabilitacije ter ustrezne podpore in pomoči.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nadzidavo DSO Grosuplje. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.124.335,75 evra z DDV. Investicija se bo izvajala v letu 2022. Z izvedbo investicije bo zagotovljenih 8 mest za začasne namestitve, katere se bo v primeru okužb lahko uporabilo za organizacijo sive in rdeče cone, prav tako pa tudi varnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce, varnejše delovno okolje za zaposlene in ločenost čistih in nečistih poti.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila gradnjo dislocirane bivalne enote SVZ Hrastovec v Lenartu. Ocenjena vrednost investicije znaša 4.196.592,72 evra z DDV, izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, s čimer bodo pridobljene ustrezne kapacitete ter prijetno in varno bivalno okolje za stanovalce. Izboljšali se bodo bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike, z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone pa se bo izboljšala varnost in omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila prenovo mansarde Doma starejših občanov Krško. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.940.201,72 evra z DDV, izvajala pa se bo v letu 2022. Z izvedbo investicije bo zagotovljeno varnejše in prijetnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce, večja zasebnost stanovalcev, varnejši delovni pogoji za zaposlene ter ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb. Omogočena bo tudi vzpostavitev sivih in rdečih con.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila rekonstrukcijo in nadzidavo dela Doma starejših občanov Fužine. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.167.237,08 evra z DDV. Investicija se bo izvajala v letu 2022. Z izvedbo investicije bodo pridobljene večje, primerne in varne prostorske kapacitete, ki bodo ustrezale zahtevam pravilnikov in smernic, zagotovljene ustrezne čiste in nečiste poti v stavbi, omogočena pa bo organizacija sive oziroma rdeče cone. S pridobitvijo večjih prostorov za dnevno varstvo in zagotavljanjem začasnih / kratkoročnih namestitev se bo zagotovilo tudi kakovostno socialno varstveno in zdravstveno infrastrukturo ter programe, ki bodo zagotavljali boljša socialno vključenost okoliških starostnikov.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila odkup in preureditev objekta v Mariboru za potrebe ZUDV Dornava. Ocenjena vrednost investicije znaša 3.875.300 evrov z DDV, izvedla pa se bo v letu 2022. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni dodatni prostori za izvajanje programov in institucionalnega varstva, ki bodo ustrezali predpisanim standardom in normativom, razbremenil se bo dnevni center Maribor, zagotovljeni bodo boljši delovni in bivalni pogoji za uporabnike in zaposlene, višji bivalni standard ter omogočeno sledenje individualnim potrebam uporabnikov.