Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 376. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o kriterijih za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev, predlagatelj: minister za kulturo  

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

3. Predlog sporazuma o vstopu Republike Slovenije v ustanoviteljstvo zasebnega samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport  

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-3004 Turistična brv v Mestni občini Celje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

5. Predlog odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta Hibridni oblak računalniški oblak po principu JZP, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

6. Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0914 Gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0918 Gradnja prizidka k enoti Dnevnega centra Maribor - ZUDV Dornava v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0920 Nadzidava DSO Grosuplje v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0917 Socialno varstveni zavod Hrastovec - gradnja dislocirane bivalne enote Lenart v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0916 Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0919 Rekonstrukcija in nadzidava dela Doma starejših občanov Fužine v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0921 Odkup in preureditev objekta v Mariboru za potrebe ZUDV Dornava v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

14. Predlog mnenja v zvezi z izjavo pritožnikov o mnenju vlade o ustavnosti določb 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

16. Predlog za razrešitev državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, predlagatelj: minister za zdravje

17. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

18. Predlog odločbe za imenovanje javnega uslužbenca v diplomatski naziv prve stopnje: veleposlanik I v Ministrstvu za zunanje zadeve, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Predlog imenovanja za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

20. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

21. Predlog imenovanja člana Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Predlog za prenos premičnega stvarnega premoženja na Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Vlade Republike Slovenije, predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade