Skoči do osrednje vsebine

375. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (angleško Organisation for Joint Armament Cooperation – OCCAR) in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo programa Boxer v breme proračunov 2022 do 2026.

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o 3., 4., 5. in 6. fazi programa Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR.

Ministrstvo za obrambo je sprejelo odločitev za nakup bojnih kolesnih vozil 8 x 8 (BKV 8 x 8), pri čemer je za najustreznejši postopek nakupa teh vozil ocenilo pridružitev Republike Slovenije k večnacionalnemu programu Boxer v okviru  OCCAR. Z ratifikacijo Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in OCCAR o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (sporazum), sklenjenega z izmenjavo pisem z dne 9. 7. 2021 in 13. 11. 2021, je vzpostavljena pravna podlaga za upravljanje programa Boxer za Republiko Slovenijo s strani OCCAR.

Na podlagi sporazuma se za nadaljnjo opredelitev sodelovanja Republike Slovenije v programu Boxer in za nakup vozil Boxer sklepajo izvedbeni akti z OCCAR in sodelujočimi državami v programu, in sicer varnostni sporazum, predmetni memorandum o soglasju, programska odločitev in pogodba o nakupu vozil Boxer z glavnim dobaviteljem.

Vlada Republike Slovenije soglaša s prevzemom obveznosti v breme proračunov 2022 do 2026 na podlagi podpisa 13. spremembe in nove različice Odločitve o programu programskega sveta Boxer glede faze serijske proizvodnje in 14. spremembe pogodbe o serijski proizvodnji BOXER-PROD-06-001 v okviru mednarodne organizacije OCCAR, ki bodo po pogodbi znašale 343.430.000 evrov z DDV, za povrnitev razvojnih stroškov ostalim državam 7.200.000 evrov in za administrativne stroške 3.000.000 evrov.