Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 375. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo    Gradivo

2. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0140 »Nakup prostorov in igrišča za SMGŠ Ljubljana« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

3. Predlog mnenja o zahtevi Sindikata carinikov Slovenije in Sindikata državnih organov Slovenije za oceno ustavnosti 10.a člena in petega odstavka 42. člena Zakona o finančni upravi, Predlagatelj: minister za finance

4. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o 3., 4., 5. in 6. fazi programa Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR, Predlagatelj: minister za obrambo

5. Predlog soglasja za prevzem obveznosti v breme proračunov 2022–2026 na podlagi podpisa 13. spremembe in nove različice Odločitve o programu programskega sveta Boxer glede faze serijske proizvodnje in 14. spremembe pogodbe o serijski proizvodnji BOXER-PROD-06-001 v okviru mednarodne organizacije OCCAR, Predlagatelj: minister za obrambo

7. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

8. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Predlagatelj: minister za finance