Skoči do osrednje vsebine

372. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025 in dala soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025 določa višino prispevka, začetek plačevanja prispevka in obdobje plačevanja prispevka za zavezance iz sektorja mesa, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, in sicer:

  • višino prispevka za goveje meso za govedo do enega leta starosti, ki znaša letno 0,70 evra na glavo živali, ki ga plačata kupec in nosilec kmetijskega gospodarstva, vsak do polovice vrednosti, 
  • višino prispevka za goveje meso za govedo nad prvim letom starosti, ki znaša letno 2,40 evra na glavo živali, ki ga plačata kupec in nosilec kmetijskega gospodarstva, vsak do polovice vrednosti, 
  • višino prispevka za prašičje meso znaša letno 0,40 evra na glavo živali, ki ga plačata kupec in nosilec kmetijskega gospodarstva, vsak do polovice vrednosti,
  • višino prispevka za perutninsko meso za perutnino, ki znaša letno 0,003 evra na glavo živali, pri čemer se prispevek ne plačuje od zakola puranov. Prispevek plačata kupec in nosilec kmetijskega gospodarstva, vsak do polovice vrednosti,
  • obdobje plačevanja prispevka za sektor mesa za goveje, prašičje in perutninsko meso.

Prispevek se bo z objavo Uredbe začel obračunavati prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa Evropske Komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo. Prispevek za zavezance iz sektorja mesa se bo plačeval za programsko obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025.

Sprejela je tudi sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2022/2023. Pristojni organi visokošolskih zavodov so sprejeli sklepe o omejitvi vpisa za skupaj 89 študijskih programov oziroma smeri. Univerza v Ljubljani je za tri študijske programa z omejitvijo vpisa predlagala povečanje vpisnih mest, in sicer na:

  • univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biokemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo iz 45 na 50 rednih mest, 
  • univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti iz 30 na 33 rednih mest in 
  • visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Operativno gradbeništvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo iz 60 na 79 rednih mest.