Skoči do osrednje vsebine

121. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in Odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.

Predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih virtualnih valut na administrativno enostaven in razumljiv način ter zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve. S predlaganim zakonom se spodbuja prostovoljno in enostavno plačevanje davkov. Zakonska ureditev tega področja bo pripomogla k konkurenčnejšemu položaju Slovenije na področju obdavčitve virtualnih valut, zlasti v luči vedno bolj negotovih razmer na svetovnih finančnih trgih, kjer virtualne valute pridobivajo na pomenu, s tem pa se višajo tudi oportunitetni stroški, ki jih država nosi zaradi neažurne obdavčitve tega novega vira davčnih prihodkov.

Vlada je danes sprejela odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Odlok med drugim zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje posameznih ukrepov iz omenjenega programa.