Skoči do osrednje vsebine

119. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito in Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito. Prosilci za začasno zaščito imajo pravico do nastanitve in prehrane. Osebe z začasno zaščito pa imajo pravico do nastanitve v nastanitvenem centru in prehrane ter žepnine, v kolikor nimajo lastnih sredstev. V primeru, da oseba biva na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko pri Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov zaprosi za denarno pomoč za zasebno nastanitev ter denarno pomoč, ki je namenjena za preživetje. Postopek dodelitve navedenih pomoči je določen v Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb in danes sprejeti uredbi. Vse osebe z začasno zaščito imajo pravico do zdravstvenega varstva, izobraževanja, dela ter pomoči pri uveljavljanju svojih pravic.


Z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) osnovni koncept individualne in skupnostne samooskrbe ostaja nespremenjen in celo nadgrajen, saj za končne odjemalce s samooskrbo določa npr. oprostitve in delne oprostitve plačil določenih prispevkov, omogoča jim pridobitev potrdil o izvoru in podpor za proizvodno električne energije iz OVE po Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), vstop v sistem samooskrbe se omogoča vsem končnim odjemalcem, ki so priključeni na distribucijsko omrežje (kar do sedaj ni bilo mogoče, saj je bil omejen le na gospodinjske in male poslovne odjemalce), investitorjem se omogoča naložbena pomoč v obliki nepovratnih sredstev itd.. Ugodnosti za končne odjemalce s samooskrbo naj bi prinesli tudi novi predpisi Agencije za energijo, ki urejajo omrežnino, kar bo bistvenega pomena, saj bo potrebno tudi po sistemu samooskrbe po ZSROVE zagotoviti dovolj spodbud, da bi se v čim večji meri spodbudilo investiranje v naprave za samooskrbo.