Skoči do osrednje vsebine

24. februarja se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog

V četrtek, 24. februarja, se začenja kampanja zbirnih vlog za leto 2022, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov. Kampanja bo trajala do 6. maja (oz. do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok).

Predstavnika agencije sedita za mizo. Direktor govori ostali poslušajo.

Predstavnika Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja direktor mag. Miran Mihelič in Ervin Kosi. | Avtor: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

1 / 3

Direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) mag. Miran Mihelič je danes na novinarski konferenci podal bistvene informacije o letošnji kampanji, predstavil delo AKTRP v minulem letu ter številne novosti, ki poenostavljajo postopke, omogočajo hitrejšo obravnavo vlog ter prispevajo k boljši obveščenosti vlagateljev.

AKTRP je v preteklem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike skupno izplačala 341,8 milijona evrov sredstev, in sicer 265,4 milijona evrov (oziroma 78 % evropskih sredstev) in 76,4 milijona evrov (oziroma 22 % sredstev) iz slovenskega proračuna.

Največ lanskih izplačil je bilo za zahtevke zbirnih vlog (za leti 2020 in 2021) - skupno 226,7 milijona evrov ter za investicije razvoja podeželja - 74,7 milijona evrov. V letu 2021 so bili izvedeni tudi številni izredni ukrepi z namenom pomoči zaradi epidemije covid-19, za katere je bilo  upravičencem skupno izplačanih 24,9 milijona evrov.

AKTRP je (pred)plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD) začela izvajati v začetku lanskega oktobra. Do danes je bilo 46.772 vlagateljem skupno izplačanih 42,7 milijona evrov. Za sheme neposrednih plačil je AKTRP od začetka letošnjega januarja do danes 54.089 upravičencem izdala začasne odločbe v skupnem znesku 104,4 milijona evrov. Izplačila za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje bodo potekala v od aprila do  junija.

Za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 je lani AKTRP odobrila 1794 vlog v vrednosti kar 109,85 milijona evrov, obravnavala 5660 zahtevkov za izplačilo sredstev in izplačala 64,58 milijonov evrov.

V lanskem letu je AKTRP na področju kmetijskih trgov izvajala številne redne ukrepe, za katere je bilo skupno izplačanih 40,2 milijona evrov, od tega 23,7 milijonov evrov za ukrepe za blažitev motenj na trgu in izpada dohodka kot posledica epidemije covid-19. Izvedeni so bili tudi ukrepi na področju gozdarstva, vinarstva, govedoreje, prašičereje, reje drobnice, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pridelovalcem krompirja itd. Skupno je bilo za te ukrepe izplačanih 24,9 milijona evrov.

AKTRP je izpolnjevanje predpisanih pogojev in s tem upravičenost do javnih sredstev za vse ukrepe kmetijske politike tudi lani v 100 % preverjala administrativno, v določenih deležih pa tudi na terenu. Tako je skupaj s podizvajalcem za ukrepe neposrednih plačil, razvoja podeželja in kmetijskih trgov lani izvedla 6807 kontrol na kraju samem.

Direktor AKTRP mag. Mihelič je predstavil tudi novosti glede poenostavitev postopkov vlaganja vlog in zahtevkov, ki omogočajo hitrejšo obravnavo vlog ter zagotavljajo boljšo obveščenost vlagateljev. Tako je uveden popoln elektronski vnos vlog in zahtevkov na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter omogočeno e-vročanje aktov strankam. Na terenu je vzpostavljeno elektronsko podpisovanje zapisnikov kontrol na kraju samem. Za vlagatelje zbirnih vlog je bil vzpostavljen tudi spletni pregledovalnik, v katerem lahko kadarkoli pridobijo informacije o fazi obravnave njihovih zahtevkov in predvidenih terminih izdaje odločb in izplačil.

Spletna aplikacija SOPOTNIK je v uporabi od 1. avgusta 2021, z uporabo satelitskih posnetkov Sentinel programa Copernicus (t. j. program Evropske unije za opazovanje Zemlje in največji ponudnik vesoljskih podatkov na svetu) pa vlagateljem zbirnih vlog omogoča natančen vpogled v stanje površin, ki bodo prijavljene v njihovih vlogah.

Ker letošnja kampanja ne prinaša večjih vsebinskih novosti pri ukrepih, je direktor mag. Miran Mihelič opozoril vlagatelje, naj ne zamujajo z oddajo zbirnih vlog, saj se za vsak delovni dan zamude izplačila znižajo za 1 % oz. 3 %, za shemo osnovnega plačila v primeru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.