Skoči do osrednje vsebine

106. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela Odlok o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 in novelo Zakona o morskem ribištvu.

Redna seja vlade

Redna seja vlade | Avtor Kabinet predsednika vlade

1 / 4

Z Odlokom o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se v skladu z mnenjem Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 predlaga določitev začasnega ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Imenovani zdravniki in zdravstvene komisije bodo od uveljavitve odloka odločali o zadevah iz svoje pristojnosti brez pregleda zavarovanih oseb in zgolj na podlagi razpoložljive dokumentacije.

Skupni finančni učinki Aneksa k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 za leto 2021 znašajo 24,8 milijona evrov v letu 2021 in 55 milijonov evrov v letu 2022. Bistveni poudarek Aneksa je urejanje razmer na primarni ravni, predvsem večja dostopnost do izbranega osebnega zdravnika.

Predlog novele Zakona o morskem ribištvu omogoča izlov orad in drugih rib, ki jedo školjke, znotraj 150 m pasu okrog objektov, namenjenih marikulturi. Ker se posamezni objekti marikulture nahajajo tudi v ribolovnem rezervatu Strunjan in Portorož, je potrebno določiti izjemo za izvajanje ribolova tudi v navedenih rezervatih. Ribolov bo dovoljen le na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki se bo izdalo na podlagi javnega poziva, v katerem bodo določeni osnovni pogoji in kriteriji za izdajo dovoljenja. Dovoljenje se bo izdalo posameznim imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki bodo izpolnjevali določene pogoje in pravočasno oddali vlogo. Potrebno bo tudi pozitivno strokovno mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije. Izdano bo za določen čas, za določeno območje, s predpisanim ribolovnim orodjem in pogojem, da se predhodno o vsakem ribolovu obvesti ribiška inšpekcija.

Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva gradi na strateških smernicah razvoja Slovenije in političnih prizadevanjih k izpostavitvi internacionalizacije kot ene izmed gonilnih sil nadaljnjega razvoja Slovenije. V središče postavlja tri strateška področja: trajnost, inovativnost in digitalizacijo.

Vlada je sprejela prvo spremembo Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021. Spremembe se nanašajo na točko Ocena višine in strukture dolga državnega proračuna po izvedbi financiranja v letu 2021 in točko Obseg financiranja v 2021. Potrdila je tudi Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Potrebno financiranje za izvrševanje državnega proračuna v letu 2022 znaša skupaj 5.054.747.775,67 evra.