Skoči do osrednje vsebine

105. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji podaljšala rok za unovčitev Bonov21 do 30. junija 2022. Sprejela je tudi predloge novele Zakona o financiranju občin in dopolnitev Zakona o fiskalnem pravilu.

Vlada sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (Bonov21). Ker je v Sloveniji epidemiološka situacija slaba, in ker skoraj polovica teh bonov (Bon21) še ni bila unovčena, se je Vlada Republike Slovenije odločila, da ukrep podaljša za najdaljše možno obdobje, kot ga predvideva zakon, in sicer do 30. junija 2022. S tem bomo do konca tega leta preprečili množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov ter prispevali k zmanjševanju števila okužb. S podaljšanjem veljavnosti Bonov21 se bo spodbudilo povpraševanje domačih gostov tudi v prvi polovici prihodnjega leta.

Cilj predlaganih sprememb Zakona o financiranju občin je preglednejše in učinkovitejše izvajanje postopka dodeljevanja sredstev, ki se namenjajo občinam z evidentiranimi romskimi naselji. K navedenemu cilju spadata tudi izboljšano delovanje in sofinanciranje skupnih občinskih uprav z namenom povečanja števila skupnih občinskih uprav z večjim številom vključenih občin ter povečanjem števila skupno opravljanih nalog.

Vlada je določila besedilo predloga dopolnitve Zakona o fiskalnem pravilu. Ta odpravlja pravno praznino in omogoča nemoteno delovanje Fiskalnega sveta v primeru, ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim članom Fiskalnega sveta pa poteče mandat.