Skoči do osrednje vsebine

Vlada tudi v četrtem valu pomaga najranljivejšim

Na današnji novinarski konferenci, ki je bila namenjena predvsem vladnemu predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb, omilitev, obvladovanje in odpravo posledic covid-19, sta sodelovala minister za finance Andrej Šircelj in minister za zdravje Janez Poklukar.

Minister za finance Andrej Šircelj | Avtor: UKOM

1 / 2

Finančni minister Šircelj: Pomagamo najbolj ranljivim

Ker epidemija ne pojenja, je vlada sprejela poseben zakon, v okviru katerega je določila najpomembnejše ukrepe. Izpostavil je ukrepe, ki najbolj ranljivim skupinam namenjajo poseben dodatek.

Upokojenci s pokojnino, nižjo od 510 evrov, bodo tako dobili 300 evrov izrednega dodatka, tisti, ki imajo pokojnino med 510 in 612 evri, bodo dobili 230 evrov, prejemniki pokojnin od 612 do 714 evrov pa 130 evrov. Kot je dejal, naj bi bil dodatek izplačan že decembra.

Vladni predlog predvideva tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov izplača tudi kmetom (nosilcem ali članom kmetije) z dohodki pod 591,2 evra, ki so stari več kot 65 let in ki niso prejemniki pokojnin.

Vlada predlaga tudi dodatek za invalide v višini 150 evro, saj je po besedah ministra Širclja pomembno, da država invalide po eni strani zaščiti pred dvigom cen, po drugi strani pa pri jih v njihovem delovanju, delu, življenju virus dodatno omejuje.

Minister Šircelj je tudi povedal, da bodo plačilo dobili tudi pripadniki civilne zaščite ter dijaki in študentje prostovoljci, ki pomagajo v zdravstvenih ustanovah, in sicer 30 evrov na dan za civilno zaščito in 25 evrov za dijake oz. študente.

Nadalje vladni predlog predvideva tudi plačilo samostojnim podjetnikom, kmetom in družbenikom enoosebnih družb, ki so v karanteni ali so v karanteni njihovi otroci, in sicer jim bo izplačan poseben dodatek v višini 250 evrov za deset dni oziroma 500 evrov za 20 dni oziroma 750 evrov v enem mesecu. Minister je omenil tudi, da zakon predvideva sofinanciranje nabave hitrih testov za gospodarstvo. Pomoč pripada npr. podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim in bo znašala 60 evrov na delavca.

Po besedah ministra Širclja je vlada v predlogu zakona določila tudi, da lahko pravno podlago za urejanje življenja, zbiranja ljudi, opravljanja dela, prometa blaga in storitev urejajo z odloki. To pomeni, da lahko vlada na podlagi strokovnih ocen omenjena področja z odloki ureja za največ 15 dni, o čemer mora obvestiti DZ. Dodal je tudi, da mora po predlogu vlada v primeru ponovitev nekega ukrepa predhodno vprašati strokovno komisijo na ministrstvu za zdravje glede ustreznosti podaljšanja.

Minister Poklukar: Samo s cepljenjem lahko ustavimo epidemijo

Minister Poklukar je povzel ukrepe na področju zdravstva, ki so pomembni za zagotavljanje nemotenega upravljanja epidemije tudi v četrtem valu.

  • podaljšanje ukrepa začasnega prerazporejanja do 30. 6. 2022. Za lažje prerazporejanje kadra je ministrstvo za zdravje dobilo možnost, da lahko vsem delodajalcem v mreži javne zdravstvene službe odredi prednostno razporejanje kadra glede na izkazane potrebe.
  • sprememba nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, in sicer tako, da se upošteva čakalni seznam čakajočih nad dopustno čakalno dobo še v šestih oziroma devetih mesecih po izvedbi razpisa. Tako se bo po besedah ministra Poklukarja izboljšala učinkovitost izvajanega razpisa in zagotovile večjo dostopnost do zdravstvenih storitev.
  • podaljšanje financiranja telemedicinske obravnave, ki je strokovno upravičena in potrebna tudi pri pacientih, pozitivnih na COVID-19 do 30. junija 2022.
  • podaljšanje ukrepa koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022 z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece. Po besedah ministra Poklukarja bodo s tem razbremenjeni družinski zdravniki.
  • podaljšana je možnost izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1.aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. 12. 2022.

Uvedba odškodninske odgovornosti in odškodnin brez krivde po cepljenju ali zdravljenju z zdravilom za covid-19

Kot je poudaril minister Poklukar, je uvedba odškodninske odgovornosti in s tem sistema odškodnin brez krivde ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti Covid-19. Zato se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju. Prav tako se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki jim je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covid-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, nastala škoda na zdravju. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani.

Cepljene je dokazano najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti nalezljivim boleznim, je ob tem še poudaril minister, saj ščiti tako posameznika kot celotno družbo. Enako kot pri zdravilih se tudi pri cepivih v zelo redkih primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi resnih posledic bolezni. Podobne ureditve odškodninske odgovornosti po cepljenju imajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kot npr. Danska, Avstrija, Francija, Nemčija, Finska, Švedska in Italija.

Ob koncu je minister za zdravje še enkrat pozval k cepljenju vse, ki se za to še niso odločili, in se zahvalil otrokom, staršem in zaposlenim v šolah in vrtcih za sodelovanje pri uvedbi samotestiranja. 

Posnetek novinarske konference