Skoči do osrednje vsebine

102. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo in sklep o uporabi kadrovskih zmogljivosti Civilne zaščite pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ustanovah ali socialno-varstvenih ustanovah. Sprejela je tudi predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici ter se seznanila s predlogom uvedbe zajema fotografije za izdajo identifikacijskega dokumenta pri pristojnem organu.

VIDEO


Sprememba Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določa, da se izjema za vstop v Slovenijo brez karantene pri otrocih zniža s 15 na 12 let. Odlok začne veljati v ponedeljek, 15. novembra 2021.

Za uspešno spopadanje z naraščajočim trendom bolezni COVID-19 se, zaradi kadrovske preobremenjenosti v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, izkazuje potreba po uporabi kadrovskih zmogljivosti Civilne zaščite Republike Slovenije, to je prostovoljcev iz nevladnih organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči (Rdeči križ, gasilci…) in imajo ustrezna znanja za bolničarje (vsaj 50 urni tečaj), za potrebe izvajanja pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah. Sklep sledi načelu postopnosti pri uporabi kadrovskih zmogljivosti iz sistema zaščite, reševanja in pomoči, za izvajanje pomoči zdravstvu in glede na možne potrebe tudi socialno-varstvenim ustanovam pri oskrbi bolnikov, s tem pa tudi preprečevanju zloma zdravstvenega sistema ter cilju, da se ohrani oskrba bolnikov na nacionalnem nivoju.

S predlogom zakona je določen kasnejši začetek uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki je začel veljati 3. aprila 2021, uporabljati pa bi se začel devet mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 3. januarja 2022. Kot novi datum, ko se bodo začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici in s tem pravna podlaga za začetek izdaje biometričnih osebnih izkaznic, je sedaj predlagan 28. marec 2022. Nove biometrične osebne izkaznice bodo tudi nosilke sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s predlogom uvedbe zajema fotografije za izdajo identifikacijskega dokumenta pri pristojnem organu. Republika Slovenija je dolžna zagotavljati maksimalno varnost in zanesljivost svojih uradno izdanih identifikacijskih dokumentov, dokumentov za izkazovanje istovetnosti in potovalnih dokumentov, zato je treba iskati rešitve, ki bodo onemogočale zlorabe fotografij v postopku vložitve vloge. Pri tem ne zadostuje, da se zlorabe ugotavlja in že izdelane dokumente razveljavlja, temveč je treba zagotoviti ustrezne sistemske rešitve, ki zlorabe v celoti preprečujejo. Da bi preprečili tovrstne zlorabe predlagamo uvedbo fotografiranja neposredno pri organih, pristojnih za izdajo identifikacijskih dokumentov. S tem se zmanjšuje tudi stroške in administrativne ovire, ki jih imajo posamezniki s pridobivanjem fotografij.