Skoči do osrednje vsebine

95. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023. Sprejela je tudi spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki določa dve novi izjemi pri uporabi mask ter predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije in novelo Zakona o sodnih taksah.


Vlada je določila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, ki ju bo skupaj s spremljajočimi dokumenti posredovala Državnemu zboru. Predloga sta osredotočena na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih.
V predlogu sprememb proračuna za leto 2022 načrtujemo prihodke v višini 11,47 milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Odhodke načrtujemo v skupni višini 13,94 milijarde evrov po denarnem toku, kar je 10,7 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel 2,47 milijarde evrov ali 4,6 % BDP, ker smo še vedno v fazi okrevanja in odpravljanja posledic epidemije.
V predlogu proračuna za leto 2023 pa načrtujemo prihodke v višini 11,84 milijarde evrov, kar je 3,3 % več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Odhodke načrtujemo v višini 13,36 milijarde evrov po denarnem toku, kar je za 580 milijonov evrov manj od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel 1,52 milijarde evrov ali 2,6 % BDP.


Odlok o spremembah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da izjema uporabe zaščitne maske velja za zaprte javne kraje in prostore le, če sta istočasno izpolnjeni dve zahtevi: prva zahteva je, da gosti izpolnjujejo pogoj PCT in druga zahteva je, da se v teh prostorih in krajih nudi hrana in pijača. Poleg tega se kot izjemo od obveznega nošenja mask doda osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj.


Prvi in temeljni cilj predloga Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije je ureditev postopka za izbiro državljanov in državljank Republike Slovenije za napotitev v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije ter njihovih pravic in obveznosti v zvezi z napotitvijo, da bi prispevali k uresničevanju poslanstva in ciljev mednarodnih organizacij ali zunanjepolitičnih, varnostnih ali gospodarskih interesov Republike Slovenije. Glede na veljavno ureditev je namen zakona tudi omogočiti napotitev oseb, ki niso zaposlene v javnem sektorju, saj je po veljavnem zakonu njihova napotitev omejena z obveznostjo predhodne zaposlitve v javnem sektorju.


S predlagano novelo Zakona o sodnih taksah se taksna ureditev usklajuje z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-46/15, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo naraščanje sodnih taks za pravdni in temu sorodne postopke pri vrednostih spornega predmeta nad 500.000 eurov. Naslednji cilj predlaganih sprememb je prilagoditev sodnih taks spremembam v veljavni zakonodaji, ki so nastopile v obdobju od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah iz leta 2016, predvsem na področju postopkov v družinskih zadevah. Vse sodne takse za postopke za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij bodo zbrane na istem mestu in urejene enotno.