Skoči do osrednje vsebine

93. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke in Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

Spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 se nanašajo na leto 2021. Spremembe so potrebne za nadaljnje nemoteno financiranje ukrepov za spopadanje z epidemijo, ki so bili sprejeti po sprejetju sprememb proračuna za leto 2021. S spremembo odloka se povečuje najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo državnega proračuna ter posledično tudi najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo sektorja država za leto 2021. Zgornja meja izdatkov sektorja država se bo povečala na 25,80 milijarde evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 7,5 % bruto domačega proizvoda (BDP). Po denarnem toku se bo v letu 2021 dovoljena zgornja meja izdatkov za državni proračun povečala na 14,99 milijarde evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 7,9 % BDP.

Vlada je z Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke zvišala trošarine drobnoprodajne cene cigaret. S predlagano uredbo se zvišujejo zneski trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak, drug tobak za kajenje in tobak za segrevanje. Za cigarete se bo 1. novembra 2021 trošarina zviša s 120 na 123 evrov in 1. aprila 2022 na 126 evrov. Za cigare in cigarilose se trošarina 1. novembra 2021 zviša na najmanj 48 evrov za tisoč kosov. Za drug tobak za kajenje se trošarina 1. novembra 2021 zviša s 45 na 48 evrov za kilogram. Za tobak za segrevanje se trošarina 1. novembra 2021 zviša z 88 na 105 eurov za en kilogram tobaka v polnilu.

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin določa metodologijo za oblikovanje neprofitne najemnine in način izračuna najvišje neprofitne najemnine. Natančno sta opredeljena način izračuna vrednosti stanovanja ter letne stopnje najemnine, ki sta osnovni komponenti v formuli izračuna neprofitne najemnine.