Skoči do osrednje vsebine

89. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sklenila, da je mogoč prehod meje brez pogoja PCT in karantene tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda. Sprejela je predlog novele Zakona o igrah na srečo, Predlog zakona o spremembi novele Zakona o cestninjenju ter določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 poleg dosedanjih šestih izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT (mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti, prevoz otroka do 15. leta zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje) na novo določa izjemo za prehod meje brez pogoja PCT in karantene tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda.

Sprejela je tudi predlog novele Zakona o igrah na srečo, s katerim se bo vzpostavil pravni okvir, ki bo na transparenten način omogočil dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo na podlagi javnega razpisa.

Zaradi vloženih revizijskih zahtevkov je prišlo do zamude pri sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem, zato sistema elektronske vinjete ni več mogoče v celoti vzpostaviti v roku, ki ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju. Glede na vse aktivnosti, ki so potrebne za uvedbo elektronske vinjete, bo izbrani izvajalec do 1. decembra 2021 vzpostavil cestninjenje z letno in polletno elektronsko vinjeto. Z danes sprejetim predlogom zakona o spremembi novele Zakona o cestninjenju bo izbranemu izvajalcu omogočeno vzpostaviti celovit in učinkovit nadzorni sistem elektronskih vinjet s 1. februarjem 2022, zato bo upravljavec cestninskih cest v vmesnem obdobju, torej od 1. decembra 2021 do 1. februarja 2022, izdajal kratkoročne vinjete (tedenske in mesečne vinjete) v obliki nalepke (enako kot sedaj). Na ta način se bo lahko nadzor nad občasnimi uporabniki cestninskega omrežja, ki predstavljajo pomemben delež prihodkov upravljavca cestninskih cest, izvajal še vedno na enak način kot sedaj.

Vlada je določila tudi Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Za razliko od zdaj veljavne ureditve dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot ga opredeljuje 11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), na podlagi katere je višina tega dodatka odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca, se predlaga, da se sedanji dodatek nadomesti z dodatkom, izraženim v nominalnem znesku (in ne več v odstotku od urne postavke osnovne plače). S tem bi preprečili razlikovanje med javnimi uslužbenci glede višine tega dodatka, saj bi vsi, ki delajo v času razglašene epidemije pod enakimi pogoji glede nevarnosti za izpolnjeno polno mesečno delovno obveznost prejeli isti pavšalni bruto znesek dodatka.