Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo v dokončni obravnavi sprejela Uvrstitev novega projekta »Investicije Uprave RS za jedrsko varnost« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024.

Ob jedrski ali radiološki nesreči, ki bi se zgodila v Sloveniji ali v tujini in bi posledice čutili tudi v Sloveniji, je ena od ključnih nalog Uprave RS za jedrsko varnost zagotovitev takojšnjih podatkov o radioaktivnosti v okolju. Ti podatki so osnova za uspešno izvajanje zaščitnih ukrepov za prebivalstvo. Prebivalstvo je ob izrednem dogodku izpostavljeno zunanjemu sevanju in vdihuje radioaktivne delce, ki so v zraku ter uživa kontaminirano vodo in hrano.

Glavni namen projekta je zamenjati zastarele in tehnološko pomanjkljive sonde in merilnike radioaktivnosti (54 enot) ter posodobiti komunikacije poti (LAN in LTE) med opremo na terenu in centralnim informacijskim sistemom Radioaktivnost v okolju. Ocenjena vrednost celotne investicije je 840.193 evrov z DDV.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor