Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v k. o. 1722 Trnovsko predmestje v lasti Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Naravoslovno tehnične fakultete, Fakultete za farmacijo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in razveljavitev Sklepa Vlade RS, št. 47803-17/2021/3 z dne 28. 1. 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

3. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravljavca zemljišč v k. o. 1399 Šentrupert, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine v k. o. 665 Ruše, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

8. Predlog soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za okolje in prostor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog akta o dopolnitvah Akta o uvrstitvi posebnih delovnih mest in nazivov, ki se uporabljajo v policiji, v plačne razrede, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

11. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

12. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

13. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

14. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu I U 914/2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

15. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu št. I U 832/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

16. Predlog razrešitve s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

17. Predlog imenovanja direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

18. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

19. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota, Poročevalec: Janez Poklukar

21. Predlog Sklepa o spremembi sklepov, ki se nanašajo na Konzulat Republike Slovenije v Istanbulu, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Predlog imenovanja predstavnikov ministrstev, pristojnih za preskrbo in industrijo, finance, kmetijstvo in energetiko ter predstavnika delavcev v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ter za imenovanje predsednika Upravnega odbora, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalec: Boštjan Koritnik