Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, Poročevalec: dr. Anže Logar

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, Poročevalec: dr. Anže Logar

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

6. Predlog Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8. Poročilo delovne skupine o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

9. Predlog stališča do sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ, sprejetih na 29. nujni seji, 24.6.2021 ob obravnavi točke »Ali vlada leta 2022 načrtuje zniževanje pokojnin?«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog mnenja o sklepu 40. seje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport o problematiki COVID-19 in iskanju optimalnih rešitev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

11. Predlog pojasnila k sklepu, sprejetem na skupni seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo in Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, šport in mladino ob obravnavi točke »Takojšnja zagotovitev ustreznih varnih šolskih prostorov in sredstev za nemoteno izvajanje redne javne izobraževalne dejavnosti Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

12. Letno poročilo o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 2020, stanje na dan 31. 12. 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

13. Poročilo o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog sklepa o nameri ustanovitve javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Pedagoškega inštituta za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

16. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0019 Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Predlog spremembe vrednosti projekta 3330-19-0041 Telovadnica - Srednja zdravstvena šola Murska Sobota v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1511-21-0007 Izvedba podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

19. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Postojna, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Bangladešem, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Gambijo, Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Alžirijo, dokler EU in Alžirija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Libanonom, dokler EU in Libanon ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Jordanijo, dokler EU in Jordanija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom, dokler EU in Egipt ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem strateških prednostnih nalog EU in Tunizije, dokler EU in Tunizija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Irakom, Poročevalec: dr. Anže Logar

30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013, Poročevalec: Aleš Hojs

31. Izhodišča za predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije na področju pravosodja s strani Marjana Dikaučiča, ministra za pravosodje, Odboru Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) 1. septembra 2021 in Odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) 9. septembra 2021, Poročevalec: Marjan Dikaučič

32. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem srečanju ministrov za obrambo Evropske unije 1. in 2. septembra 2021 v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, Poročevalec: mag. Matej Tonin

34. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije pri projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Krepitev (kadrovskih in pravnih) zmogljivosti oddelka kriminalistične policije in specializiranega tožilstva za boj proti visokotehnološkemu kriminalu in ozaveščanje javnosti(SR 17 IPA JH 01 21), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

35. Poročilo o obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije v Republiki Litvi, Republiki Latviji, Republiki Poljski in na Evropski agenciji za mejno in obalno stražo - Frontex 5. in 6. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

36. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupni izvedbi opazovalnega leta v letih 2021 in 2022, Poročevalec: mag. Matej Tonin

37. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o napotitvi nemškega častnika za povezavo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za podporo predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

38. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na festivalu Mittelfest 2021 28. avgusta 2021 v Čedadu, Poročevalec: dr. Anže Logar

39. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na proslavi 30. obletnice Zveze Slovencev 4. septembra 2021 v Monoštru na Madžarskem, Poročevalec: dr. Anže Logar

40. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na srečanju s predstavnikom UNHCR za Srednjo Evropo 25. avgusta 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

41. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku v Kraljevini Danski 26. avgusta 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

42. Izhodišča za delovni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina od 26. do 28. avgusta 2021 v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

42A. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve, EU in sodelovanje Kraljevine Španije Joséjem Manuelom Albaresom Buenom 30. avgusta 2021 v Kraljevini Španiji, Poročevalec: dr. Anže Logar

43. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve Indije dr. Subrahmanyama Jaishankarja od 1. do 4. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

44. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na virtualnem Vrhu Berlinskega procesa 5. julija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

45. Poročilo o uradnem obisku ministrice za obrambo Zvezne republike Nemčije Annegret Kramp - Karrenbauer 28. junija 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi s pregledom delovne inšpekcije na UKOMU, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s statusom športnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neodzivnostjo šolske ministrice pri načrtovanju izvedbe šolskega leta 2021/22, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede problematike v izobraževalnem, delovnem in zdravstvenem okolju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca glede zagotovitve ustavnosti ukrepov med epidemijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s posodobitvijo in nadgradnjo sistema nujne medicinske pomoči in helikopterske nujne medicinske pomoči, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z nabavo materiala in aparatur za zdravstvo, (PONOVNA OBRAVNAVA, DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s testiranjem na Covid-19,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede kulture oblačil, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z revizijo zgodovinskih dejstev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo projektov na področju kibernetske infrastrukture in koriščenjem sredstev iz Evropskega obrambnega sklada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Uroš Svete

57. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z odpravo neživljenjskih pogojev in določitvijo dnevnih migrantov med izjeme od pogoja PCT pri prehajanju državne meje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

58. Predlog odgovora na poslansko pobudo poslanca Jožefa Horvata v zvezi z dopolnitvijo obstoječega kaznivega dejanja grožnje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

59. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena in 32. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, Poročevalec: Boštjan Koritnik