Skoči do osrednje vsebine

83. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji določila, da je na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, obvezen t. i. pogoj PCT. V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ostaja obveznost uporabe maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Med splošnimi izjemami za prehod meje so tudi dokazila za osebe, ki prejmejo cepivo dveh različnih proizvajalcev. Vlada je sprejela tudi razrez proračunov za leti 2022 in 2023 in predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Izdala je Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, s katerim se spreminjajo pogoji glede udeležbe na organiziranih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Dovoli se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo tako imenovani pogoj PCT (prebolevniki, dokazilo o cepljenju, negativni rezultat testiranja). S spremembo odlok za organizirane javne prireditve in javne shode v zaprtih prostorih ne predpisuje več obveznega nošenja mask, saj je ta obveznost določena že v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V Odloku pa ostaja priporočilo, da mora organizator oziroma udeleženci pri zbiranju ljudi zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spremembe se začnejo uporabljati 28. junija 2021 in veljajo do vključno 4. julija 2021.

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, na podlagi katerega:
- ostaja obveznost uporabe maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra;
- se med izjeme, za katere ni obvezna uporaba zaščitne maske, uvrsti govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in so oddaljeni od drugih udeležencev vsaj 2 metra.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 prinaša novosti:
- dokazila za prehod meje za osebe, ki prejmejo cepivo dveh različnih proizvajalcev,
- spremenjeni seznami držav.

Vlada je sprejela razrez oziroma zgornje meje proračunskih izdatkov in določila terminski načrt priprave predloga sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predloga državnega proračuna za leto 2023. Razrez za leto 2022 določa skupne odhodke v višini 13,30 milijarde evrov, za leto 2023 pa v višini nekaj manj kot 13,05 milijarde evrov.

Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti vzpostavlja nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela, njegov hitrejši razvoj in boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom. Z zakonom se sistemsko ureja znanstvenoraziskovalni del, ki se pretežno izvaja na raziskovalnih inštitutih in univerzah, dotika pa se tudi širšega okvirja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Ministrstvo za okolje in prostor je razpoložljiva sredstva, to je skupno oceno prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let, za obdobje 2021–2023 ocenilo na 429,873 milijona evrov.