Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenije podelila mandat za prvo izdajo trajnostne obveznice

Republika Slovenije je podelila mandat za prvo izdajo trajnostne obveznice.

Tabla z napisom Ministrstvo za finance

Poslopje Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo, neposredno ali posredno, v ZDA ali katerikoli osebi, rezidentu ZDA, na področjih ali posesti ZDA, v katerikoli zvezni državi ZDA ali v zveznem okrožju Columbia (skupaj: »Združene države«), Avstraliji, Kanadi ali na Japonskem.

Republika Slovenija (izdajatelj), z boniteto A3 / AA- / A (vsi stabilni obeti) je bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan in Nova KBM podelila mandat za organizacijo izdaje prve 10-letne trajnostne obveznice v višini 1 milijarde evrov. V odvisnosti od tržnih razmer bo sledila izdaja trajnostne obveznice Republike Slovenije denominirane v evrih, v nematerializirani imenski obliki in skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S). Banka Credit Agricole CIB je prevzela vlogo strukturnega svetovalca.

Na povezavi Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev so objavljeni sledeči dokumenti izdajatelja:

  • Predstavitev za investitorje za trajnostno obveznico (ESG Investor Presentation)
  • Okvir Republike Slovenije za trajnostno obveznico (Slovenian Sovereign Sustainability Bond Framework)
  • Mnenje zunanjega ocenjevalca (Second Party Opinion)

Veljajo veljavne stabilizacijske uredbe vključujoč FCA/ICMA. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke in neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Obveznice so v ponudbi in prodaji skladno izjemi glede zahteve za registracijo Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike za posle, izvedene izven Združenih držav Amerike na podlagi in skladno Predpisu S (Regulation S) Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav. Ta objava je bila pripravljena za uporabo v zvezi s ponudbo in prodajo Obveznic in ne predstavlja ponudbe katerikoli osebi v Združenih državah Amerike. Posredovanje tega sporočila katerikoli osebi v Združenih državah Amerike ni dovoljeno. V državah članicah EGP je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2017/1129 ("EU Prospektna uredba"). V Združenem Kraljestvu  je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje  Uredba  (EU) 2017/1129 ("EU Prospektna uredba"), ki je del domačega prava Združenega kraljestva na podlagi Zakona o sporazumu o izstopu iz Evropske unije iz 2018 ("Prospektna uredba Združenega kraljestva"). To sporočilo se posreduje in je namenjeno samo osebam v Združenem kraljestvu v okoliščinah, v katerih 1. odstavek 21. člena Zakona o finančnih storitvah in trgih (Financial Services and Markets Act) iz leta 2000 ("FSMA"), FSMA ne velja.