Skoči do osrednje vsebine

80. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o oskrbi z električno energijo ter s spremembami odlokov razrahljala začasne omejitve ponujanja kulturnih storitev in povečala dovoljeno kapaciteto sedišč na športnih tekmovanjih.

Predlog Zakona o oskrbi z električno energijo v slovenski pravni red prenaša določila Direktive EU, ki uvaja številne novosti na področju organizacije oskrbe z električno energijo. V ospredje prihaja nova vloga končnih odjemalcev električne energije. Največ novosti vsebuje poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. Bolj jasno in podrobno so urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in določene posebne pravice gospodinjskih odjemalcev. Dodatna novost, ki jo ureja predlog zakona, so aktivni odjemalci, torej odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo. Pomembna novost so tudi energetske skupnosti državljanov, ki jih zakon ureja v pravni obliki zadruge. Znotraj energetske skupnosti so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, pri čemer pa člani skupnosti ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci.

Vlada je z novelo Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji povečala dovoljeno zasedenost zmogljivosti fiksnih sedišč na javnih kulturnih prireditvah do 75 %.

S spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov pa je vlada povečala dovoljeno kapaciteto sedišč na športnih tekmovanjih iz dosedanjih 50% na 75%. Poleg tega odlok določa, da se morajo izvajalci programov usposabljanj za strokovno delo v športu enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom.