Skoči do osrednje vsebine

75. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o varstvu javnega reda in miru ter Uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Soglašala je tudi s predlogom amandmajev k Predlogu zakona o bančništvu in Predlogu zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank.

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zakon med drugim prinaša: poudarjen dodatni namen zakona, tj. preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti, širi nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe, navedba vseh glob je v evrih.

Sprejela je tudi Uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki na novo ureja dvig starostne meje za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR), način opravljanja PSVR, postopek napotitve, pravice in dolžnosti kandidatov oziroma vojakov prostovoljcev ter denarne prejemke. Uredba predvideva, da se višina prejemkov določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Republiki Sloveniji.