Skoči do osrednje vsebine

73. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covid-19, ter več zakonskih predlogov.

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Sprememba odloka se nanaša na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.

Vlada je sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom ter Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Vlada je določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje ter z davčnimi ukrepi dodatno spodbuja gospodarsko okrevanje po epidemiji covid-19. Predlog zakona omogoča ugodnejše davčne ukrepe od veljavnih in zagotavlja prijazen administrativni okvir obdavčitve s poenostavitvami in zasledovanjem davčne gotovosti.

S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini zasledujemo osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covid-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije.

S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost pa se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropskih direktiv, prav tako se želi s predlogom zakona doseči poenostavitev in administrativna razbremenitev davčnih zavezancev in davčnega organa, hkrati pa slediti okoljski politiki.

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Predlog novele zakona vsebuje celovitejšo ureditev področja zapuščenih živali (omejitev posedovanja nekaterih vrst živali, osnovna znanja za skrbnike živali in tiste, ki opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi) in rešitve, nastale zaradi potrebe po boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali.