Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 73. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2021/2022, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.6. Predlog sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs  

1.7. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.8. Predlog dodatka k Cenam objav in preklicev v glasilu Uradni list Republike Slovenije za leto 2021, poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj

1.9. Informacija o projektu »Udeležba slovenskih visokotehnoloških startupov in mladih podjetij v izraelskem pospeševalniškem programu Eilat Tech Hub, ki ga izvaja Arieli Capital«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0018 Dozidava jedilnice in učilnic k SZKŠ Celje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0019 Prenova objektov Srednje šole Jesenice v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev projekta 1511-21-0006 Celovita obnova avdio video sistemov Generalnega sekretariata Vlade v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

1.14. Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Digitalni kompas do leta 2030: Evropska pot v digitalno desetletje, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v imenu Evropske unije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prevozu med Državo Katar na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Republiko Armenijo na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.20. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na vrhu EU-Indija 8. maja 2021 v Portu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 11. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 17. in 18. maja 2021 v Bruslju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 18. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.25. Izhodišča za delovna srečanja ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v okviru institucij EU 11. in 12. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.26. Izhodišča za obisk ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič v Haagu in Bruslju, med 10. in 13. majem 2021, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 11. maja 2021 na ministrski konferenci v Republiki Portugalski, poročevalec: Aleš Hojs  

1.28. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Republike Ciper, ministrom za obrambo Francoske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o obrambi s sistemom samodejnega prepoznavanja (AIS-D), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.29. Informacija o nameravanem podpisu Skupne izjave o nameri glede okrepljenega sodelovanja z udeležbo v »Večnacionalni zračni skupini« (Multinational Air Group – MAG) v okviru pobude Natovega koncepta vodilnih držav (Framework Nation Concept – FNC) – večje zračne formacije, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.30. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.31. Predlog za izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za slovenska visoko tehnološka podjetja 2021–2022 preko UNIDO in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.32. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na Delfskemu gospodarskemu forumu in srečanju s predsednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosem Mitsotakisem 10. maja 2021 v Helenski Republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

1.34. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrico za zunanje zadeve Kneževine Andore Marie Ubach Font ob uradnem obisku 13. in 14. maja 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.35. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 19. maja 2021 v Berlinu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.36. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku 13. maja 2021 v Republiki Kosovo, poročevalec: dr. Anže Logar

1.37. Informacija o delovnem obisku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri Kmetijsko izobraževalni skupnosti Gorski kotar 14. maja 2021 na Hrvaškem, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.38. Predlog odgovora na zahtevo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ za pridobitev podatkov v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost, poročevalec: Zvonko Černač   

1.39. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku 5. in 6. maja 2021 v Črni gori in v Republiki Albaniji, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19 

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa SARS-CoV-2, poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

2.5. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

2.6. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembah Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.12. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.14. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – prva obravnava, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog podpore kandidaturi za izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

7.2. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije

7.3. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

7.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Slovenske akreditacije

7.5. Predlog odločbe o pritožbi zoper Odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 060-21/2013/31 z dne 9. 3. 2021 za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

7.6. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2594 – Ankaran na občino Ankaran

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog sklepa o izpolnitvi pogojev za razrešitev izrednega člana uprave v družbi sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek