Skoči do osrednje vsebine

197. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se prihodnji teden otroci vračajo v vrtce, šolarji in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Določila je tudi besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter Predloga novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Vlada je sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki bo omogočila učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki določa, da se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo naslednji teden potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo.

Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bo zagotovil nacionalno pravno ureditev za področje storitev zaupanja, kjer Uredba 910/2014/EU to dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditev. Republika Slovenija bo s sprejemom predlaganega zakona tako omogočila pripravo in priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in tako bo svojim državljanom omogočila elektronsko identifikacijo pri dostopu do vseh storitev javnega sektorja na notranjem trgu EU, torej tako elektronsko poslovanje na nacionalni ravni kakor tudi čezmejno poslovanje.

S Predlogom novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev se v naš pravni red prenaša Direktiva 957/2018/EU, s čimer tudi Republika Slovenija sledi ciljem Evropske unije, s katerimi se želijo omiliti posledice različnih ureditev v nacionalnih zakonodajah na področju zagotavljanja temeljnih delovnopravnih pogojev za opravljanje dela napotenih delavcev.

Vlada je sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1000 kg embalaže. Uvajajo se tudi spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, in sicer zlasti glede rednega prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, zagotavljanja zadostnih zmogljivosti naprav za predobdelavo odpadne embalaže in ustreznih postopkov razvrščanja odpadne embalaže. Te spremembe bodo prispevale k bolj učinkovitemu izvajanju sistema ravnanja z odpadno embalažo. To bi moralo (poleg ukinitve količinskega praga) dodatno prispevati k temu, da v prihodnje ne bi bile več potrebne intervencije države glede plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne prevzemajo od izvajalcev javne službe.