Skoči do osrednje vsebine

68. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ukrep se podaljša do 30. 6. 2021. Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Vlada je tudi dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje in k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje. Vlada je prav tako sprejela Program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.

Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ukrep se podaljša do 30. 6. 2021, primerljivo podaljšanju tovrstnega ukrepa za samozaposlene, družbenike poslovodje in kmete s sklepom vlade.

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba uvaja možnost oblikovanja »varnostne rezerve« pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Namen uvedbe »varnostne rezerve« je zagotoviti 100 odstotno koriščenje vseh razpoložljivih sredstev in doseganje kazalnikov operativnega programa.

Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici, Nove univerze, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2021/2022. Koncesioniranim študijskim programom Vlada Republike Slovenije daje soglasje samo k vpisnim mestom za redni študij. V soglasje vladi je bilo za magistrske študijske programe druge stopnje predlaganih skupaj 12.849 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni magistrski študij, in sicer 10.715 mest za državljane Republike Slovenije in državljane drugih držav članic EU ter 2134 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU.

Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2021/2022.

Vlada je na današnji seji sprejela Program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije ministrstev in drugih organov v okviru Vlade Republike Slovenije. Ob tem je izvedbo dogodkov  zadolžila ministrstva in druge organe v okviru Vlade Republike Slovenije, ki tudi zagotovijo finančna sredstva za izvedbo teh dogodkov.