Skoči do osrednje vsebine

Pedagoško zgodovinski projekt - Zbrali smo pogum

Ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije so se tri institucije - Arhiv Republike Slovenije, Park vojaške zgodovine in Zavod Republike Slovenije za šolstvo - povezale in pripravile skupen pedagoško zgodovinski projekt z naslovom Zbrali smo pogum. Gre za citat iz časov plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, ki se glasi: »Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj.« in ponazarja enotnost in tudi pogum, ki je bil v teh časih nujen za izvedbo plebiscita, izpeljave procesa osamosvajanja in zmagovito vojno za Slovenijo.

Logotip projekta Zbrali smo pogum.

V digitalni obliki je na ogled spletna razstava o dogajanju v času osamosvajanja Slovenije in vojne, ki je sledila, trije krajši izobraževalni filmi z enako tematiko in pripadajoče e-učno gradivo. Rdeča nit celotnega projekta je pogum, ki smo ga Slovenci pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne.

Virtualna razstava v treh delih - plebiscit, osamosvojitev in vojna za Slovenijo – vsebuje delovne liste za učence, izdelavo treh krajših izobraževalnih filmov z enakimi poudarki ter pripravo e-gradiva za 9. razred in IV. letnik gimnazije in druge srednje šole. V učnem načrtu za osnovno šolo je tematika osamosvojitve zajeta v obvezni temi 9. razreda Slovenci v 20. in 21. stoletju in učni vsebini v okviru obvezne teme z naslovom Samostojna Slovenija in mednarodno povezovanje Slovenije (Učni načrt 2011, str. 24). V učnem načrtu za gimnazije pa se na zgodovino osamosvojitve nanašajo učni cilji in vsebine obvezne teme Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju ter učne vsebine v okviru obvezne teme z naslovom Osamosvojitev Slovenije (kriza v Jugoslaviji v 80. letih, osamosvojitev Slovenije, mednarodno priznanje in povezovanje Slovenije) (Učni načrt 2008, str. 40). Zgodovina slovenske osamosvojitve je ustrezno poudarjena tudi v predmetnih katalogih v programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno tehničnega izobraževanja, in srednjega poklicnega izobraževanja.

Osamosvojitev države - čudež na sončni strani Alp

Vsebinski poudarki projekta so kriza v Jugoslaviji v 80. letih 20. stoletja, plebiscitu, osamosvojitvi, vojni za Slovenijo, mednarodnem priznanju in vključitvi v mednarodne integracije. V videu, koprodukcije RTV Slovenija in izvedbene produkcije Studia Virc d.o.o., predsednik države Borut Pahor nagovarja učence in dijake, osamosvojitev države pa jim predstavi kot čudež na sončni strani Alp. Poudari, da gre za eno najlepših zgodb slovenske zgodovine. Leti 1990 in 1992 sta bili prelomni leti, takrat se je vse spremenilo, poudarja. »Nismo bili enotni, mnenja so se hudo spopadala, veliko je bilo živahnih in strastnih debat, a na koncu se je vse izteklo. K temu je pripomoglo: jasna vizija samostojne države, odlično voditeljstvo, iskren dialog in tvorno sodelovanje.«

Video nas ob pripovedovanju igralcev Barbare Cerar in Nika Škrleca popelje v prve več strankarske volitve leta 1991, pa plebiscit 23.12.1990, ki se ga je udeležilo 93,2% vseh volilnih upravičencev, ZA je na glasovnici obkrožilo 95% vseh volivcev. Veselje in navdušenje Slovencev je bilo upravičeno. Zgodovinski spomin je zato eden največjih duhovnih in kulturnih dosežkov evropske civilizacije. Naj bo spomin na te dogodke večen.

Več o projektu si lahko ogledate na spletnem mestu zbralismopogum.si.