Skoči do osrednje vsebine

63. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji začela z obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji, ki jo bo nadaljevala predvidoma na naslednji seji. Sklenila je tudi, da se pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka, ki je nastal zaradi epidemije covid-19, dodeli finančno pomoč. Višina finančnega nadomestila znaša 2000 evrov na ha intenzivnega sadovnjaka jablan.

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije covid-19. Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka zaradi epidemije covid-19, na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, zaradi najmanj 30 odstotnega izpada dohodka glede na povprečje zadnjih treh let 2019-2017. Vzroki za izpad dohodka so nezmožnost prodaje zalog jabolk, zmanjšanja prodaje količin jabolk hotelirstvu, restavracijam, cateringu, v trgovine, dodatni stroški zaradi zagotavljanja zaščitne opreme in testiranj, večja poraba delovnih ur zaradi upoštevanja omejitev za zajezitev epidemije covid-19 (povečan strošek najete sezonske delovne sile), povečevanje stroškov skladiščenja in hlajenja jabolk. Zaradi podaljšanja obdobja skladiščenja in hlajenja jabolka izgubljajo na kakovosti in posledično tudi na ceni. Višina finančnega nadomestila znaša 2.000 evrov na ha intenzivnega sadovnjaka jablan.

Sprejela je tudi Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050. Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) se nanaša na opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN). Strategija tako opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi.
Vizija, ki jo opredeljuje Strategija je znatno izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri povečevanju uporabe obnovljivih virov energije v stavbah. Spodbujalo se bo prenove in novogradnje z doseganjem skoraj ničelnih emisij v življenjskih dobi, pri čemer ne bomo smeli zanemariti tudi drugih vidikov prenove (kot na primer potresna in požarna varnost, vidik kakovosti notranjega okolja). S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Cilj je tudi, da Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje in prenove stavb.