Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Predlog dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog soglasja k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2021, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.5. Poslovna politika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, 2021−2025, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Goodyear Slovenija, d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Igralni salon Casino Princess«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.8. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 355-01-145/2002 z dne 30. 1. 2004 za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog ugotovitvenega sklepa, da je projekt »Ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo« prostorska ureditev državnega pomena, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog uvrstitve novih projektov 2555-21-0001 Izgradnja suhega zadrževalnika na Tunjščici in 2555-21-0002 Izgradnja nasipa v Medlogu v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog za uvrstitev projektov Spodbujanje naložb v gospodarstvu, Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov in Program madžarske narodne skupnosti 2021–2024 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog za spremembo projekta 2330-16-0030 Gozdni sklad – investicije v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.13. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih za leto 2021 ter za nekatere globokomorske staleže za leti 2021 in 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit, poročevalec: Zvonko Černač

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 15. in 16. marca 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 18. marca 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 15. marca 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 16. marca 2021, poročevalec: Janez Poklukar

1.22. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z delegacijo 18. in 19. marca 2021 v Bruslju in Haagu, poročevalec: Aleš Hojs

1.23. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 16. marca 2021 v Ukrajini, poročevalec: dr. Anže Logar

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 65. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 15. do 26. marca 2021 v New Yorku, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.25. Izhodišča za uradni obisk ministrice za obrambo Republike Severne Makedonije Radmile Šekerinske 17. marca 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na 166. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 23. marca 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.27. Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.28. Poročilo o aktivnostih pri vzpostavitvi sistema Tajnega državnega računalniškega oblaka (TDRO), poročevalec: Boštjan Koritnik

1.29. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.30. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.31. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca in ministra za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške Olega Butkovića 12. marca 2021 v Ljubljani, poročevalec: Jernej Vrtovec  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

2.2. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.3. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Miami Beachu, v Združenih državah Amerike

5.4. Predlog imenovanja direktorja javnega zavoda Študijski center za narodno spravo

5.5. Predlog imenovanja članov v svet javnega zavoda Slovenska filharmonija

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec

5.7. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

5.8. Predlog razrešitve in imenovanje nadomestnega člana Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

5.9. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za izbor članov Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper

5.10. Predlog imenovanja članov Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

5.11. Predlog razrešitve in imenovanje članov in namestnikov članov v Ekonomsko-socialnem svetu

5.12. Predlog sklepa o vpisu lastninske pravice v korist Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest

5.13. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožečih strank proti Republiki Sloveniji

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog za imenovanje direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.2. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.4. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj