Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I).

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) je v Državni zbor Republike Slovenije vložila poslanska skupina SAB, vlada pa je se je s predlogom zakona načeloma strinjala, pri čemer je predlagala, da se prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka skrajša na štiri leta in ne na tri, kot je predlagala poslanska skupina.

S predlaganim amandmajem se člen, ki skrajšuje prehodna obdobja iz 37. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) nomotehnično preoblikuje in se s tem odpravlja neusklajenost predlagane ureditve s prehodnimi določbami, ki so jih vsebovale pretekle spremembe ZPIZ-2. Vsebinsko se amandmaja, ki ga je delovno telo na predlog 1. člena ZPIZ-2I predhodno že sprejelo, ne spreminja.

Hkrati se dopolnjujejo prehodne določbe ZPIZ-2I, saj je bilo tekom obravnave ugotovljeno, da je pri skrajševanju obdobja, v katerem se dviguje odmerni odstotek, pomotoma izpadla uskladitev tega prehoda tudi za posameznike, ki so bili v preteklosti zavarovani za ožji obseg pravic. Z namenom zagotavljanja enakosti se z amandmajem predlaga, da se odmerni odstotek, ki je določen za določitev najnižje pokojnine v prvem in drugem odstavku 39. člena ZPIZ-2, zviša na enak način in v enakem obdobju, kot to velja za druge zavarovance.