Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu novega zavoda »Združenje slovenskih pritrkovalcev«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Skupščina družbe ELES, d. o. o. – Predlog dolgoročnega strateškega plana družbe ELES, d. o. o. za obdobje 2021–2025, Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlog programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021–2025, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za državno cesto Podgora–Letuš - povezava na severni del tretje razvojne osi, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog ugotovitve, da je projekt »Južna razbremenilna cesta na Bledu« prostorska ureditev državnega pomena, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

16. Predlog soglasja k ceniku javne službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

17. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in 2019 za javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podaljšanju trajanja žlahtniteljskih pravic v Skupnosti za vrsto beluš ter skupine vrst cvetoče čebulice, grmasto jagodičje in okrasne lesnate rastline, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 2. marca 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem video srečanju ministrov, pristojnih za raziskave, in otvoritveni dogodek programa Obzorje Evropa 2. in 3. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Predlog za včlanitev Republike Slovenije v Odbor za miroljubno uporabo vesolja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs na video konferenci držav skupine V4+ (Madžarska, Slovaška, Češka, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Romunija, Latvija, Litva, Estonija) na temo izzivov in izmenjave izkušenj pri pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost 25. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 52. videokonferenčnem zasedanju Statistične komisije Združenih narodov od 1. do 3. in 5. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

25. Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Združenih arabskih emiratih od 24. do 27. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XVI. Alpski konferenci v obliki videokonference 10. decembra 2020 v Nici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z družbo za svetovanje in upravljanje DSU d. o. o., (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z uveljavljanjem davčnih ugodnosti vnaprej, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z odplačilnim prenosom Selekcijskega poskusnega centra Ptuj na Republiko Slovenijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot in Janija Prednika v zvezi z odlogom kreditnih obveznosti ter drugimi likvidnostnimi ukrepi za dejavnosti, ustavljene z vladnimi odloki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

31. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Samerja Khalila za dopolnitev Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj