Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – skrajšani postopek, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2A. Predlog soglasja k predlogu amandmaja na amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2B. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Program dela policije - Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, Poročevalec: mag. Matej Tonin

4A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5. Informacija o izboru prijaviteljev v Republiki Sloveniji za kandidaturo za Evropska digitalna inovacijska stičišča, Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog odgovora na dodatno poizvedbo Varuha človekovih pravic o zagotavljanju presoje sprejetih predpisov na človekove pravice in temeljne svoboščine, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7A. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0001 Začasne tehnične ovire na južni meji RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Aleš Hojs

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0002 Programska in strojna informacijska oprema IBM v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, Poročevalec: Aleš Hojs

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZŠ, MF, Uprava RS za zaščito in reševanje, MDDSZ, MZ, Višje sodišče v Mariboru), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 09302-1/2020/4 z dne 23. 12. 2020 – sprememba vira zagotovitve pravic porabe kritja stroškov prostovoljskih organizacij pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 31. majem 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

14. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Slovenski gledališki inštitut, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

III. ZADEVE EU

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah glede vnosa razpisov ukrepov s strani Europola, Poročevalec: Aleš Hojs

16. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o računalniško podprtem sistemu za komunikacijo v čezmejnih civilnih in kazenskih postopkih (sistem e-CODEX) in spremembi Uredbe (EU) 2018/1726, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Federativno Republiko Brazilijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, Poročevalec: Igor Eršte

19. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o podpori sistemskemu vmesniku (CSI) Centra za nadzor in poročanje (CRC), Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Informacija o nameravanem odstopu od Tehničnega dogovora o popolnjevanju, financiranju in podpori Večnacionalnega združenega poveljstva ULM (MN JHQ Ulm), Poročevalec: mag. Matej Tonin

22. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o programu delovnih počitnic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 1. marca 2021 v Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana, v funkciji ministra za razvojno sodelovanje, na virtualni mednarodni konferenci na visoki ravni v odziv na humanitarno krizo v Jemnu 1. marca 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

24A. Informacija o srečanju Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, s Terezijo Gras, državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške, 23. februarja 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

25. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 15. decembra 2020 v Haagu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo na proslavljanje 30 let samostojnosti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z investicijami v bolnišnice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z akcijo preventivnih pregledov ustne votline v Mariboru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z novinarsko konferenco Vlade in izjavo direktorja NIJZ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s preprečevanjem kajenja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

32. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z razglasitvijo gospodarske cone v Jadranu in situacijo, vezano na implementacijo arbitražne razsodbe s strani Hrvaške, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s tujci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

34. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik in Nika Prebila v zvezi z izplačilom 100-odstotnega nadomestila plače zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu zaradi okužbe s COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

35. Predlog odgovora na pobudo državnih svetnikov mag. Petra Požuna in Danijela Kastelica za zakonsko ureditev pravice do dodatka za delo v sivi coni za izvajalce pomoči na domu in dodatka za neposredno delo v rdeči ter sivi coni in nadomestila plače od prvega dne odsotnosti zaradi bolezni, povezane s COVID-19, za izvajalce osebne asistence v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj