Skoči do osrednje vsebine

Minister Šircelj na neformalni videokonferenci Sveta za ekonomske in finančne zadeve

Minister mag. Andrej Šircelj se je danes udeležil neformalne videokonference Sveta za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN). Zasedanje se je pričelo s predstavitvijo prednostnih nalog portugalskega predsedstva, ministri pa so razpravljali še o stanju izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, evropskem semestru 2021 in Akcijskem načrtu za slaba posojila.

Zastavi plapolata v vetru

Zastavi Slovenije in EU | Avtor: Ministrstvo za finance

Portugalsko predsedstvo se bo na področju Sveta za ekonomske in finančne zadeve osredotočilo na izvajanje večletnega finančnega okvira in instrumenta za okrevanje NextGeneration EU in odobritev nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost bo ključen pri okrevanju držav članic. Ministri so izmenjali mnenja o prednostnih nalogah nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Strinjali so se, da se je treba osredotočiti na trajnostno in zeleno okrevanje.

"Čas je izjemnega pomena. Izvajanje instrumenta za okrevanje in odpornost se mora pričeti čimprej. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost je v pripravi. Osredotočeni bomo na podporo gospodarski rasti, razvoj in inovacije. Poleg tega bomo v veliki meri osredotočeni na spodbujanje zelenih in digitalnih investicij. Načrtujemo digitalno preobrazbo podjetij in javnega sektorja. Doseganje zelenega prehoda bomo skušali doseči predvsem s trajnostnimi projekti, ki bodo spodbujali uporabo obnovljivih virov v gospodarstvu. Spremembe, ki jih načrtujemo, bodo prinesle tudi nove priložnosti zaposlovanja in prekvalificiranja v nove sektorje," je povedal minister Šircelj.

V okviru točke o evropskem semestru 2021 so ministri podprli osnutke sklepov Sveta o mehanizmu opozarjanja za leto 2021 in osnutek priporočila o ekonomski politiki evroobmočja za leto 2021.

Evropska komisija je predstavila Akcijski načrt za slaba posojila, ki je namenjen preprečevanju prihodnjega kopičenja slabih posojil zaradi krize covid-19. Ministri so se strinjali, da je treba pozorno spremljati razvoj obsega slabih posojil. Ključno je, da banke zagotovijo pogoje za nadaljnje financiranje gospodinjstev in gospodarstva, še posebej malih in srednje velikih podjetij.

"Ukrepi, ki smo jih sprejeli za spopadanje z epidemijo, so preprečili rast slabih posojil v Sloveniji. Poskrbeti moramo, da bodo pogoji za nadaljnje financiranje ostali tudi po tem, ko ukrepi ne bodo več v veljavi. V Sloveniji je stanje glede slabih posojil trenutno dobro. Ohraniti moramo robustnost, odpornost in finančno stabilnost na vseh ravneh, kar mora biti tudi glavno vodilo novega Akcijskega načrta za slaba posojila," je še dodal minister Šircelj.

V ponedeljek, 18. januarja, se je minister mag. Šircelj udeležil videokonferenčnega zasedanja Evroskupine. Ministri so razpravljali o vplivu epidemije covid-19 na makroekonomska neravnovesja v evroobmočju. Kljub temu da tveganja za poslabšanje obstoječih makroekonomskih ravnovesij obstajajo, so se ministri strinjali, da sta razvoj cepiva in pričetek cepljenja dobra novica. Strinjali so se tudi, da je treba še naprej ohranjati podporo gospodinjstvom, delavcem in podjetjem, saj podaljševanja omejitev vplivajo na gospodarsko dejavnost.

V nadaljevanju so ministri razpravljali o nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost. Pri oblikovanju načrtov bodo najpomembnejši strateška naravnanost, upoštevanje kriterijev za ozelenitev in digitalizacijo ter upoštevanje specifičnih priporočil za države članice. Pomembno je, da bodo sredstva čimprej na razpolago, da se bo lahko pot trajnostnega okrevanja začela čim hitreje.

Zasedanje se je zaključilo z razpravo o prihodnjih odnosih Evropske unije z ZDA na monetarnem in finančnem področju. V luči okrevanja po epidemiji covid-19 bo pomembno globalno sodelovanje, saj se vse države soočajo s podobnimi težavami in lahko s sodelovanjem najdemo dobre rešitve.