Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveni inšpektorat RS prioritetno opravlja nadzor nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Nabor nadzornikov se je povečal z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (tako imenovani PKP 7), ki določa, da nadzor nad izvajanjem ukrepa iz prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti oziroma nalog in pooblastil Policije, poleg Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, opravljajo tudi:

 • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVVHVR),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR),  
 • Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS),
 • Finančna uprava Republike Slovenije (FURS),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo (IRSI),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije  (IRSKM),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (IRSNZ),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP),
 • Inšpektorat za javni sektor (IJS),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo (IRSO),
 • Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN),
 • Urad Republike Slovenije za kemikalije (URSK),
 • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (URSPPD),
 • Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP),
 • Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (URSP),
 • Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS),
 • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV),
 • Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS),
 • Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV),
 • Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (JACL),
 • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP),
 • Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije( AKOS) in

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (tako imenovani PKP 5) so za vodenje prekrškovnih postopkov po Zakonu o nalezljivih boleznih pristojna tudi občinska redarstva.

Dodatne informacije v zvezi s posameznimi odloki so na voljo na naslednjih povezavah:

 • Omejitve prodaje blaga in storitev | GOV.SI
 • Omejitve zbiranja in gibanja | GOV.SI
 • Omejitve pri izvajanju športnih programov - vprašanja in odgovori | GOV.SI
 • Informacije za javni agenciji, javni sklad in javne zavode s področja kulture v zvezi z omejitvami izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije | GOV.SI
 • Ministrstvo za infrastrukturo | GOV.SI

Upravni in prekrškovni ukrepi, ki imajo namen zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19, so določeni v Zakonu o nalezljivih boleznih.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so dostopna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.