Skoči do osrednje vsebine

Evropsko sodišče za človekove pravice ni pristojno za odločanje o meddržavni tožbi proti Hrvaški

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes objavilo odločitev o meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški v zvezi s terjatvami Ljubljanske banke (LB) na Hrvaškem. Sodišče je odločilo, da ni pristojno odločati o meddržavni tožbi na podlagi 33. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ker LB po mnenju sodišča ni nevladna organizacija v smislu 34. člena konvencije.

Slovenija je 15. septembra 2016 vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški, ki se nanaša na kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, zaradi katerih LB ni mogla izterjati svojih terjatev od hrvaških podjetij. Na podlagi analize o uporabi pravnih sredstev na mednarodni ravni je bila sprejeta odločitev, da je treba storiti vse, kar je pravno mogoče za zaščito interesov LB.

Slovenija obžaluje, da sodišče ni pritrdilo argumentom Slovenije o dopustnosti meddržavne tožbe in pristojnosti sodišča za odločanje o njej ter ni pristopilo k vsebinski obravnavi zadeve. 

Meddržavnih postopkov pred sodiščem v Strasbourgu je v primerjavi z individualnimi tožbami pred tem sodiščem izjemno malo (slovenska tožba je šele osemnajsta od leta 1956). Posledično sodna praksa v meddržavnih zadevah ni obširna in zaradi politične občutljivosti meddržavnih tožb dopušča sodišču širši manevrski prostor pri razlagi konvencije.

Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu je sicer dokončna in zoper njo ni možna pritožba. Kljub temu si bo Slovenija tudi nadalje prizadevala, da se na politični ravni in v diplomatskih stikih doseže dogovor o rešitvi terjatev LB na Hrvaškem.