Skoči do osrednje vsebine

Nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih deset mesecev letošnjega leta. Državni proračun je v tem obdobju zabeležil približno 7,52 milijarde evrov prihodkov in okoli 9,95 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je v prvih desetih mesecih tako dosegel 2,43 milijarde evrov, kar odraža manjšo gospodarsko aktivnost v preteklih mesecih in ukrepanje države za blaženje posledic epidemije koronavirusa.

Na kupu ležijo evrski bankovci in kovanci različnih velikosti

Denar | Avtor: Ministrstvo za finance

Odhodki so se v prvih desetih mesecih glede na primerljivo lansko obdobje zvišali za 24,1 %. Najbolj so narasla sredstva za zaposlene, subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom in drugi tekoči domači transferi. Prihodki pa so se v obravnavanem obdobju znižali za 9,5 %, predvsem na račun hitrega izpada davčnih prihodkov zaradi omejevalnih ukrepov za zamejitev koronavirusa.

V Pregledu javnofinančnih gibanj vsak mesec objavljamo podrobne podatke o realizaciji državnega proračuna na mesečni ravni, od začetka letošnjega leta pa lahko podatke o državnem proračunu spremljate tudi na spletni strani proracun.gov.si, kjer je objavljen interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna, ki se vsakodnevno osvežuje. 

V Pregledu javnofinančnih gibanj pa so poleg podatkov o državnem proračunu objavljeni tudi podatki o mesečni realizaciji ostalih blagajn javnega financiranja: Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračunov občin. 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih desetih mesecih zabeležila približno 15,28 milijarde evrov prihodkov in 17,65 milijarde evrov odhodkov.