Skoči do osrednje vsebine

115. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in s poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Sprejela je tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah.

Vlada se je seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS) v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2. V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS v zvezi z obvladovanjem COVID-19 1420, izrečenih je bilo 141 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 68.400 evrov.

Prav tako je bila seznanjena tudi s Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Od 20. 3. 2020 do 26. 10. 2020 je Policija prejela 3027 prijav o kršitvah vseh odlokov, pristojnemu prekrškovnemu organu - Zdravstvenemu inšpektoratu pa je skupno podala 7882 predlogov zaradi kršenja odlokov, obravnava pa tudi tri kazniva dejanja po 177. členu kazenskega zakonika (KZ-1). Iz stolpcev 4 in 5 so razvidne kršitve iz stvarne pristojnosti Policije po določilih Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), za katere je bila izrečena globa (plačilni nalog, hitri postopek).
V času od 1. 5. 2020 do 24. 10. 2020, ko se je končalo posredovanje zahtevkov za izdajo karantenskih odločb Ministrstvu za zdravje, smo skupaj posredovali in vročili 56.211 odločb o karanteni. V času od 24. 10. 2020 do 26. 10. 2020 pa smo izdali skupaj 765 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev. S predlogom zakona se ureja tudi izvajanje Uredbe Komisije (EU) 2018/1212 z dne 3. septembra 2018 o določitvi minimalnih zahtev za izvajanje določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic. Z novelo zakona se prav tako odpravljajo nekatere pomanjkljivosti sedanje ureditve, saj razširja omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika tudi na fizične in pravne osebe iz druge države članice ali tretje države (10.a člen). Dopolnjuje se tudi nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis družbe v register. S predlogom zakona se definicija subjektov javnega interesa usklajuje z definicijo po Zakonu o revidiranju. Določajo se izjeme glede revizijske komisije za nekatere manjše, sistemsko manj pomembne družbe, ki so postale subjekt javnega interesa. Predlog zakona odpravlja tudi nekatere manjše nedoslednosti veljavnega ZGD-1 in prenavlja določene veljavne prekrške, nekaj pa se jih določa na novo.